Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
A retroflex hangok 1.

Sorozatunk eddigi részeiben a magyarban és az angolban használt beszédhangokat tekintettük át. Most nem egy konkrét nyelvvel folytatjuk, hanem egy hangcsoporttal: a retroflex mássalhangzókkal. Képzésük módját már elmondtam, most lássuk magukat az egyes hangokat. A retroflexeket leginkább az indiai nyelveknél emlegetik, a dévanagári írásról szóló cikkünk is mesélt róluk, de igazából máshol, sokkal közelebb is megtalálhatók.
  A retroflexeket az IPA egységesen egy jobbra kanyarodó kampóval jelöli.
  

zöngétlen retroflex plozíva

  A retroflex megvan sok ind és dravida nyelvben, mint például a hindiben, a bengáliban, a tamilban, így külön betű jelöli tizenöt írásrendszerben: dévanagári, gurmukhi, gudzsaráti, bengáli, orijá, tamil, telugu, kannada, malajalám, szingaléz, burmai, thai, khmer, urdu és szindhi. (E két utolsó voltaképpen az arab írás, megfelelő ékezetekkel kiegészítve, de éppen a kérdéses hangokat más-más módon jelölik.) Viszont hiányzik a laoszi írásból, amit nem is fogok már említeni, mert abban egyáltalán nincsenek retroflex betűk. Hogy ez a tizenöt írásrendszer hány nyelvet jelent, azt nehéz lenne megmondani – és persze biztos nincs kivétel nélkül mindegyikben hang csak azért, mert a más nyelvtől átvett ábécéjében betű van rá –, de kétségtelen, hogy a Pakisztántól Kambodzsáig húzódó földsávon mindenhol ismerik ezt a hangot. Sőt a hehezetes változatát is a tamilok kivételével.
  Lássuk, hol van még. Felbukkan Ausztráliában, az Északi Területen beszélt januva (eredeti kiejtéssel ) nyelvben, aminek alig tucatnyi beszélője van, és az a különlegessége, hogy hétféle helyen tud plozívákat képezni. Etiópia legalább egy nyelvében, a wolayttában. Észak-Európában: a norvég és a svéd egyaránt -vel hangzik, r nélkül.
  És állítólag megvan, ami nagyon érdekes: a magyarban. A Wikipédia szerint megvan egyes nyelvjárásokban, de nem mondja meg, hogy azok melyikek. Én sehol nem találtam erre utaló adatot, de ha az olvasó tájékozottabb, örömet szerezne, ha megosztaná velem ismereteit.
  
zöngés retroflex plozíva

  Az előző hang zöngés változata (hehezetes formában is) megvan mindazon ind és dravida nyelvekben, amikben a zöngétlen, kivéve a tamilt, amiből hiányzik. Megvan a svédben és a norvégban, ahol -nek írják. A szárdban és a szicíliaiban, ahol -nek. És a magyarban – állítólag.
  Megvan továbbá afrikai nyelvekben, ahol sokszor az IPA-ból átvett betűt használják rá. Ilyen az eve, amiből már mutattam példát, ott ez a betű is szerepelt. A nagybetűs párja Megvan két afrikai összekötő ábécében is, amiket nyelvészek dolgoztak ki több afrikai nyelv együttes leírására.
  
retroflex nazális

  A retroflex nazális jele hasonlít a magyar -et jelentő és a veláris nazálist jelző betűre, de nem ugyanaz. Itt a jobb láb kanyarodik kifelé, jobbra. Több nyelv ismeri mindhármat, például a hindi is.
  A retroflex nazális megvan az egész bráhmi írású területen, valamint a norvégban és a svédben (a fonalat jelentő ejtése mindkét nyelvben ).
  
retroflex laterális approximáns

  A retroflex l hangra is van betű a legtöbb bráhmi írásban (a bengáli és a lao kivételével), de sokhelyütt csak idegen szavak leírására használják, például a hindiben sincs ilyen hang. Viszont, mint az olvasó az eddigiek után gyaníthatja, megvan a norvégban és a svédben, mégpedig -lel írva. Az -hez nagyon hasonlóan ejtik az arabok Allah nevét, de az átírása igazából

»»»»»»