Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Bloglottó

Ez az oldal a blog sorsolásos változata. Öt véletlenszerűen kiválasztott cikkünk jelenik meg minden alkalommal. Ha az oldal alján levő lapozót használja az olvasó, mindig újabb öt cikket sorsolunk ki.

Halügy

Fény derült egy kis tévedésre. Nem stimmel, hogy a nagy hal a kis hallal készített egy akváriumot. Abból derült ki, hogy most már igaziból tanulom a nyelvet és eljutottam a határozott ragozásig. Lett nyelva igenis használja névelőta, csak szóa végére teszi, mert végződésa az, amin mindena áll vagy bukik. Mármost mazo, az határozott ragozás, éspedig tárgyeset. A zivi szintén tárgyeset, bár lehetne éppen eszközhatározó is, de így már nem, és ami még fontos: az akvária lokatívuszban van, az ékezet mutatja, akvārijā, ebből következően a likt ige másik jelentését kell venni, száz uszonynak is egy a vége, a nagy hal a kis halat rögtön betette az akváriumba.

Ami pedig a neaprija igét illeti, a tagadatlan töve aprīt, ami a norīt igével tartozik össze, s az igekötőt levéve rīt marad, ennek jelentése: lenyel. Etimológiája nem ismeretes; úgy néz ki, csak homonim a rīt „holnap” határozószóval, ami viszont a rīts „reggel” főnévből ered (ez rokona az angol rise igének és a latin rivusnak, ami folyó, ebből lett a Riviéra és a rivális).

»»»»»»

 

Most szálltak föl

– RPL három-harminc.
  – Kappa harminchét-zéró-tizenhárom-nyolc.
  – LPL-ek száz százalékon.
  – Eltérés az AIL-on, négy ezred – szólalt meg Forbes.
  – NC-vel korrigálom – felelte Wright.
  Javarészt egyszerre beszéltek mindannyian, mégis megértették egymást. Csak apa és a kadétok hallgattak.
  – NDS kilencven százalék.
  – RPL három-hetven.
  – AIL parallel – jelentette Forbes.
  – Tolónyomaték kész.
  – Nitrogén indul! – mondta Wright, és lenyomott egy gombot. A remegés fölerősödött. Charles és Forbes beszíjazta magát, a többiek még mindig nem. Már két perce remegett a padló, most már olyan erősen, hogy összekoccantak a fogai. De a képernyőn még mindig mozdulatlanul fehérlett az
Urania.
  – Gravitonok indulnak – szólt Ryan. A remegés elcsendesedett. Most alig lehetett érezni. Jane a monitor kapcsolója felé nyúlt, de a keze hirtelen önállósította magát és a magasba lendült. Hűha, a negatív gravitáció! A gyorsulás kiegyenlítésére!

Anna itt tart az olvasásban, én pedig azt hiszem, ez az első eset fennállásom során, hogy testközelből látom, amint engem olvas valaki, aki még meg sem született, amikor én ezeket a sorokat leírtam. Érdekes érzés. Van benne egy adag „jé, de öreg vagyok”, ámbár nem én vagyok öreg, hanem ő nagyon fiatal, de nem is ez a lényeg, mert azt eddig is tudtam, hogy hány évesek vagyunk mindketten. Hanem hogy valaki önszántából leül elolvasni azt a regényt, amit én írtam, és én ezt látom, a kezembe adja a helyes kis Androidot ott kinyitva. Így valahogy igazibb.
  Ennyi idő után az Urania – most épp lapozgatom – kicsit olyan, mintha egy idegen írta volna, de mégsem olyan, mert hát mégiscsak én csináltam. Ma már sok mindent másképpen írnék meg benne. Persze többször is olvastam azóta, gyakran kézbe veszem a már elkészült regényeimet.
  Szóval érdekes érzés, hogy látom, amint Anna engem olvas, és mivel már eljutott a huszadik szakaszig, alighanem tetszik neki. Azt elfelejtettem megkérdezni. Majd esetleg a végén elmondja, hogy mit szólt hozzá.

»»»»»»

 Falusi turizmus

Hirdetés, falusi turizmus. Kicsiny, kellemes szálloda, otthonos szobák, gondozott kert, körötte festői erdő, erdei tavacska, homokos tópart, patak, vízesés. No, ember kivesz egy szobát, megérkezik. Nagyon kedvesen fogadják a recepción, megalszik, sétálgat a vidéken, jól érzi magát. Kijelentkezéskor a portás megkérdezi, mindennel meg volt-e elégedve.
  – Hát kérem… szinte minden egyezik a hirdetéssel… kicsiny, kellemes szálloda, otthonos szobák, gondozott kert, körötte festői erdő, erdei tavacska, sziklás tópart, patak, vízesés… no de a hirdetésben homokos tópart volt írva!
  – Igen, kérem – ismeri be a portás szemlesütve. – Az is volt, csak Dúró Dóra ledarálta.

»»»»»»

 

Akar az olvasó milliomos lenni?

A világon a legegyszerűbb dolog. Íme egy cikk, amely utat mutat a homályban. Ez a sikeres művészpalánta keresett százötvenezer fontot, és máris milliomos. Hogy csinálta? Sehogy, nem is tud róla. Ő csak százötvenezredesnek hiszi magát, de nálunk milliomosnak számít.
  Íme tehát a tökéletes recept.
  1. Szerezzen be az olvasó, akár csak átmenetileg is, legalább 53 217 forintot.
  2. Számítsa át kambodzsai rielbe. Egymilliót meghaladó összeg fog kijönni.
  3. Örüljön neki tíz másodpercig.
  4. Gondolkodjon el, hogy ezzel most mitől jobb.

»»»»»»

 

A Szent Frizsider

Egy fórumon belefutottam egy közlésbe, amely abból a tényből indult ki, hogy a világon élnek homokosok és leszbikusok, és ezzel nem is vacakolva azzal foglalkozott, hogy ők is fogyasztók és bevételi forrást jelenthetnek. A következő pillanatban ott termett egy jóember, és kijelentette, hogy de viszont ám azonban ők bűnben élnek, mert Allah megmondta. Azt, hogy Allah, nem így írta, hanem rövidítéseket rakogatott utána; ahogy van Coca-Cola™, ugyanúgy van Allah(swt). Szubhanáhu wa ta’alá. Szóval Allah (a Vezető) megmondta, hogy ezek a buziak bűnben élnek, és innentől kezdve Allah (az Igazságos) üzenetének értelmében tilos ilyesmieket művelni, mert írva vagyon az Indzsilben meg a Tawratban meg a Záburban, amiket adott nekünk Allah (a Bíró). Dicsértessék mindezek végett Allah (al-Madzsíd, a Legdicsőségesebb Dicsőséges, akinek hatalma tökéletes), amiért megszabadított minket a melegektől, szallalláhu ‘alajhe waszallam, ámen.
  Aztán Juszuf másnap reggel fölkel és a melegek ott smaciznak az utcán. Logikus lenne a gondolat, hogy Allah (az Őrző) elsöpörhette volna őket szent Kezének (al-Ghafúr, a Megbocsátó) egyetlen mozdulatával, és ha nem tette, akkor oka volt rá. Ő asz-Szabúr, a Türelmes, Juszufnak viszont ez nem jó. Ő allahabb akar lenni Allahnál (a Tökéletesnél), és ha Allah (a Király) nem bünteti meg őket, akkor majd megbünteti őket Juszuf (a Cipőfelsőrész-készítő). Ő lesz Juszuf ath-Thalládzsa al-Muqaddisza, a Szent Frizsider. Hát még mindig melegek vagytok? Majd jövök és lehűtelek benneteket!
  És bárhol feltűnik egy meleg, vagy akár csak utalás reá, azonnal ugrik Juszuf, a Cipőfelsőrész-készítő, a Szent Frizsider, a Próféta (szallalláhu ‘alajhi waszallam). Rohan és megmagyarázza, hogy mi áll az Indzsilben meg a Tawratban meg a Záburban. Aztán csak áll, hóna alatt a szent Könyvekkel, és néz a tovaballagó melegek után. Hát még mindig nem értik? Ez BŰŰŰŰŰŰŰŰŰN! De azok csak vállat vonnak és elmennek. Néha egy-egy begurul és beveri Juszuf (a Cipőfelsőrész-készítő, a Szent Frizsider, a Próféta – szallalláhu ‘alajhi waszallam) orrát, szöges ellentétben azzal, hogy mit mond Allah (al-Máni‘, a Megelőző) az ő szent Orrának (al-’Awwal, az Első) sérthetetlenségéről, hiszen az Ő (mármint Allah, az Örök) küldetésében jár. De Juszuf (a Cipőfelsőrész-készítő, a Szent Frizsider, a Próféta – szallalláhu ‘alajhi waszallam –, kinek Allah, a Dicsőséges növessze hosszúra szakállát) nem érti, hogy ez azért van, mert Allah (az Élő) nagyjából fütyül rá, hogy a melegek melegek-e, illetve hogy hallgatnak-e Juszufra (a Csődbement Cipőfelsőrész-készítőre, a Szent Frizsiderre, a Prófétára, kinek ő se növeszti hosszúra szakállát, szallalláhu ‘alajhi waszallam). Allah (a Türelmes) ugyanis elfogad mindent, ami idelent történik, akár benne van az Indzsilben, a Tawratban és a Záburban, akár nem. Csak Juszuf (a Türelmetlen) nem fogadja el, ami történik, mert ő allahabb Allahnál (a Védelmezőnél).
  S megy tovább Juszuf ath-Thalládzsa al-Muqaddisza, a Szent Frizsider, a Türelmetlen, a Tönkrement Cipőfelsőrész-készítő, a Próféta, kinek részben Allah (thul-Dzsaláli wal-Ikram, a Fenség és Nagylelkűség Ura) növesztette hosszúra szakállát, részben viszont az, hogy nincs ideje borotválkozni, szallalláhu ‘alajhi waszallam. Megy, vonszolja maga után kilométer hosszú címeit, és halálosan unja már ezt az egészet, de hűségesen felkutat minden egyes buzit és leszbikust, és megmagyarázza nekik, mi áll az Indzsilben, a Tawratban és a Záburban. Mert ezt parancsolta magának Allah (al-Muntaqim, a Bosszúálló) helyett.
  La ilaha illa al-Láh, Muhammadun raszúlu l-Láh: egy az Isten, és Mohamed az ő prófétája. De hogy kevesebb legyen a munkájuk, a háziipar nagy számban gyárt pótprófétákat.

»»»»»»

 

korábbi cikkek >>