Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Értékvédők tíz pontja

Ti totálisan meg vagytok gárgyulva. Annyira bele vagytok gőgülve a nagy felsőbbrendű felsőbbrendűségetekbe, hogy arra már kompletten nincsen szó a nyelvben.

1. Hiszünk Istenben.

Jó. Tegyétek azt. És? Mi közöm hozzá? Örökké veritek a melleteket, mint egy vezércsimpánz, hogy bezzeg ti hisztek hisztek hisztek Istenben. De mi köze a ti hitetekhez bárki másnak? Miért követeltek örökké leborulást, hogy bezzeg ti elhisztek egy kétezer éves mesét, mindenki kalaplevéve hajbókoljon a ti nagyságotok előtt?

2. Tiszteljük nemzeti és keresztény jelképeinket, csakis méltó módon használjuk őket.

Jó. Tegyétek azt. És? Ehhez is mi közöm? Ezen is örökké veritek a melleteket, hogy a jelképek jelképek jelképek jelképek. Jelentkezzen egyetlen keresztény ember, aki amúgy engem személyesen ismer, és mondja meg, hogy én milyen jelképeket tisztelek. Nem fogja tudni megmondani. Pedig vannak jelképeim nekem is, csak nem hordozom örökké magam előtt őket, mint valami pajzsokat, nem borulok le előttük, nem követelek imádatot se a jelképeimnek, se magamnak, amiért nekem jelképeim vannak.
  A jelképeknél fontosabbak a dolgok, amiket a jelkép jelképez. Fontosabb dolog Magyarország, mint a piros-fehér-zöld trikolór. Te, aki ezt olvasod, akár keresztény vagy, akár nem, fontosabb vagy, mint a női vagy férfialak a vécéajtón, pedig az is téged jelképez.

A szivárvány Isten és ember szövetségének bibiliai jelképe, a Szent Korona pedig nemzeti és egyben keresztény jelképünk. Elutasítjuk méltatlan lealacsonyításukat, káros ideológiáknak való alávetésüket.

Nem, a szivárvány egy optikai jelenség. Ha napsütéses időben esik az eső, akkor márpedig szivárvány lesz, akár van ott keresztény, vagy egyáltalán bármiféle emberi lény, akár nincs. Ha Grönland közepén egy jégkristályon megtörik a napfény és szétbomlik összetevőire, akkor ott szivárvány lesz, a legközelebbi embertől ezer kilométerre is.
  Ha viszont jelképnek használják a szivárványt, akkor joga van bárkinek jelképként használni. Ez egy szabad ország. Annak ellenére, hogy ti ki akarjátok sajátítani magatoknak a szabadságot. Nem a ti privilégiumotok. Másoknak is lehetnek jelképeik. Egyébként pedig ebben a nemzetben nemcsak keresztények vannak. A többség nem az, legfeljebb nem meri bevallani a lelki terrorotok miatt.
  A koronával nem tudom, mi a hiszti tárgya, ha valamely melegek a koronát szerepeltették valahol, abból én kimaradtam, egyébként pedig nem érdekel. Nem csúszunk térden a letűnt királyság jelképe előtt. Semmi előtt sem csúszunk térden. Ez itt egy demokratikus köztársaság, ahol nincs király. Ha nem tetszik, el lehet menni valamely királyságba, fel tudom ajánlani Dániát mint legközelebbit, de van még Svédország, Norvégia, Hollandia, Nagy-Britannia, Spanyolország, mind itt ezen a kontinensen. Történetesen erre az ideológiára egyik sem vevő, de amúgy igen, királyság az van.

3. Felismerjük, hogy a család a társadalom alapsejtje. Az erős nemzet erős családokra épül.

Igen, és éppen vadul gyengítitek a családokat. Arról hisztériáztok, hogy a melegek nem emberek, következésképpen bármely család, ahol felnövekszik egy meleg gyerek, azonnal szét kell hogy essen. Meg is történik, számtalan fasiszta szülő tagadta már ki a gyerekét, mert fujjjjbuziiii. A saját gyerekét, fogjátok?

4. Kimondjuk, amit Alaptörvényünk is megerősít: a házasság egy férfi és egy nő szövetsége.

Elég szégyen, hogy 2020-ban még van ország Európában, ahol ilyen baromságot mond ki az „alaptörvény”. Igaz, máshol nincs is „alaptörvény”. Alkotmányok szoktak lenni.

5. Felismerjük férfi és a nő kapcsolatának szép, egymást kiegészítő voltát, illetve azt a különlegességét, hogy szerelmükből új élet fakad.

Férfi és férfi, illetve nő és nő kapcsolata is lehet szép és egymást kiegészítő. Történetesen néha még új élet is fakad belőle, ismerek házaspárt, akik egy tündérszép kisgyereket nevelnek, és mindketten nők. Ja, nem Magyarországon.

6. Belátjuk, hogy az emberi nem férfiakból és nőkből áll. Teremtett nemünket megváltoztatni nem lehet. Az ilyen irányú próbálkozás szimpla kozmetika.

Én meg azt látom be, hogy annyi eszetek sincs, hogy a sündisznót megkülönböztessétek a varrógéptől. De, meg lehet változtatni. Sőt ki lehet venni az ember gyulladt vakbelét, hiába Isten tette oda a két magasztos kezével, akkor is belehal az ember, ha azt nem veszik ki idejében. Létezik orvostudomány.

7. Tudjuk, hogy egy gyermeknek szüksége van szerető anyára és apára.

Akkor beszélgessünk azokról a gyerekekről, akiknek egyik szülője sem meleg, sőt keresztény, csak hogy meglegyen az örömötök, és verik a gyereket, szexuálisan kihasználják, állami gondozásba adják, megölik. De ez sem létezik, ugye? Akárcsak az orvostudomány?

8. „A gyermeknek joga van ahhoz, hogy lehetőség szerint ismerje a szüleit, valamint ahhoz, hogy ők neveljék.” A gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény, 7. cikk

Igen, és? Mi köze ennek a melegekhez? Ha egy gyereknek történetesen meghalnak a szülei, akkor ez a cikk márpedig nem teljesülhet. Akkor inkább az árvaház, csak nehogy két bbbbuzi nevelje föl békében és szeretetben, igaz?

9. Megvédjük gyermekeinket az őket befolyásoló LMBTQI-ideológiától, amely az utóbbi időben kifejezetten őket érzékenyíti.

Ha ükapáitok ükapáinak ükapáit megvédték volna a keresztény ideológiától, akkor a vallásháborúk, a boszorkányégetések, az árvaházakban gyerekeket és leányanyákat kínzó, gyilkoló apácák, a pedofil papok kimaradtak volna a történelemből. Az LMBTQI nem ideológia, hanem tény: emberek mindenfélének születnek (Isten így akarta), és ettől ők még emberek óhajtanak lenni, ti pedig szeretni fogjátok őket. Ez nem kijelentés, hanem parancs. Jézusé.

10. Nem félünk kiállni a számunkra legfontosabb értékek mellett, még ha meg is bélyegeznek minket ezért.

Pontosan mi az az érték, ami mellett itt most kiálltatok? A gyűlölet, a kirekesztés, a felsőbbrendű gőg az egy érték?

»»»»»»

 Szia…

Ezt fölírjuk a kéménybe korommal. Kaptam egy sziát! Persze csak muszájból. Odaérünk a piros lámpához, ott áll a biciklin a tizenhárom éves és tizenegy napos méltóságos kisasszony, és tüntetően a másik irányba néz. Én persze ráköszönök, ahogy öthónapos kora óta mindig. „Szia, kicsim!” Észleli, hogy van ott még valaki, bár a világért se nézne felénk, csak persze látott már minket közeledni, hát a foga között odamortyol egy félhangú sziát. Aztán persze zöldet kapunk, beletapos a pedálba és elzúg.
  2017. nyúlvét vasárnap délután óta, amikor fülig vigyor elköszönt tőlem, most először részesített abban a kegyben, hogy egy szó kiejtésére méltatott, nem mulasztva el érzékeltetni, mennyire gyűlöl és iszonyodik tőlem. 1249 nap kellett hozzá. Natascha Kampusch fogságának negyven százaléka.

»»»»»»

 Gyönyörű romantikus mese

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer a Lány és a Fiú. Éltek, éldegéltek. Magányosak voltak mind a ketten. Így aztán egy nap, hogy, hogy nem, regisztráltak egy társkereső szolgáltatóra. Mégpedig mind a ketten ugyanarra.
  Egy nap aztán a Fiú rátalált a Lány adatlapjára a társkereső oldalon, és megállapította, hogy amennyit abból tudni lehet, aszerint kitűnően összeillenének. Lehet, hogy élete álmát találta meg.
  Írt hát a Lánynak egy üzenetet, és várta a választ.
  A Lány pedig soha nem olvasta el az üzenetet.
  És éltek, éldegéltek tovább magányosan, amíg föl nem fordult mind a kettő.

»»»»»»

 Sajnálatos

Egy sajnálatos ékezethiba folytán dőlt romba a kocsma egész berendezése, amikor a vitatkozók válogatott sertéseket vagdostak egymáshoz.

»»»»»»

 Szivárvány

Haladunk, jelentem. 1182 blogcikknek egy jókora részét már annyiszor átnéztem, hogy már kívülről tudom őket. Másik jókora részükhöz még hozzá se tudtam nyúlni.
  A könyv huszonegynéhány fejezetből fog állni, mint például irodalomelméleti-módszertani cikkek, valószínűleg különválasztva a mások műveivel kapcsolatosakat a sajátjaimtól, és ez utóbbiakat is szétválasztva, Kissy-metodika, Ninda-metodika. Ma ezekkel foglalkoztam. Egy fejezetben van mindaz, ami a NANDO zenéjétől elvezetett a lett nyelvhez, más lett énekesekhez, aztán más nemzetiségűekhez, és onnan tovább a litván és észt nyelvhez. Mert olyan szinten összefügg, hogy nem lenne értelme szétválasztani. A többi nyelvészeti cikk, amik más nyelvekkel foglalkoznak, egy vagy több további fejezet lesz. Aztán: egészségügy, fogyatékosok, fogyasztóvédelem, film, televízió, számítástechnika, meg még jó pár.
  Az elején van tíz novella, de fikciós művek később is lesznek, bár sok csak viccnyi terjedelmű vagy még akkorka se.

»»»»»»

 

↞korábbi cikkek

A blog mérete: 1853 cikk, 8 873 999 betű, 1 787 755 szó