Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Remekül eljátszom vele

Imádom a Ninda-programomat. Nagyszerű játékokat lehet vele csinálni.
  Az egyik játék – ami miatt eredetileg megírtam a program első változatát – a sómirhossz-kiegyenlítés. Amikor ezt elkezdem írni, 136 sómirunk van, illetve eggyel kevesebb, mert a legutolsóban, az nd-27-esben még egyetlen szó sincs. Ezért annak a mérete nem is számít az átlagba, ami most 987 szó. Van két oldalam, amik az összes sómirt kilistázzák, az egyik hosszúság szerint rendezi, ezt megnyomom és megnézem a legrövidebb sómirt. Pillanatnyilag az nb-13-as és az nb-15-ös egyaránt 919 szó, avagy –68. Hát kinyitom az nb file-t és elmegyek a 13-as sómirhoz, aminek a szöveges azonosítója egyébként upeszek. Elkezdem olvasni és keresem, hogy hol tudnék beiktatni pár szót, egy-két mondatot. A hosszoldalon pedig megnyomom a kis piros négyzetet, hogy ennek a sómirnak az azonosítója piros keretet kapjon és könnyebben megtaláljam frissítés után.
  Először beiktatok egy félmondatot, amiben egy gyümölcs nevét lefordítom szindorról szúnira. Hét szó. Aztán még néhány félmondatot. Kimentem, feltöltöm (erre van egy kis zöld gombom, külön ezek feltöltésére a szerver egyik rejtett zugába), megnézem a jegyzéket újra. Sikerült –45-re feltornázni a méretét. Akkor nézzük az nb-15-ös sómirt (légültetvények). Beteszek egy pontosító félmondatot, aztán egy jegyzetet, ami persze nem számít bele a szószámba, a program csak a tiszta szöveg méretét számolja. Beiktatok egy mondatot, ami részletesebb képet ad egy helyről. Így sikerül felvinni –36-os relatív hosszra, és nini: eggyel megnőtt a sómirok átlaghossza, 988 szóra.
  A számok tovább változnak. 28 szóval meghosszabbítottam azt a sómirt, ahol Ninda megismerkedik a fhangíval, 33-mal pedig azt, ahol először beszél Hiragival – s eggyel csökkent a különbség a legrövidebb és a leghosszabb sómir között.
  Ennek egyébként eredetileg az a célja, hogy nagyjából hasonló méretűek legyenek a sómirok, egyenletesebb legyen a könyv szerkezete. De az, hogy kiegyenlítgetem őket, arra is alkalmat ad, hogy újabb és újabb apró részletekkel gazdagítsam a regényt. Sosem törlök, mindig csak hozzáadok. A legrövidebbeket kibővítem, illetve néhányszor megtettem azt is, hogy a leghosszabbakat kettévágtam és mindkét felükhöz hozzáírtam.
  De jó játék magának a programnak a fejlesztése is. Az imént beleírtam, hogy a regexpes, kapcsolható Unicode-érzékenységű Teljesszövegű keresés ne csak a törzsszövegen működjön, hanem a jegyzetekben is; már tizennégyezren vannak, elkel nekik egy saját kereső, akkor is, ha sok közülük szöveg nélküli, sok pedig csak a regényből átmásolt szövegrészeket tartalmaz. De kiderült, hogy ez úgy lesz az igazi, ha kap még egy kapcsolót, amivel állítható, hogy csak a jegyzet címkéjében keressen, vagy a leírásában is.
  A következő, amit beépítettem, hogy némely jegyzeteket egyesíteni lehessen. Cselekményszervezési okokból vannak emberek, akik többféleképpen szerepelnek a jegyzetekben, mint például ÎÌdaṙa, Åmmaĩt / Ídara, Ámmaít / Åmmaĩt / Ámmaít – ez négy külön szócikk a jegyzetekben, de ugyanaz az ember, csak hol teljes nevén szerepel, hol csak személynevén, hol szindor helyesírással, hol a szúnik egyszerűbb fonetikájával. Helynevekkel is van ilyen. Szeretném, ha ezek együtt lennének. Már csak azért is, hogy ne kelljen számon tartanom, hogy melyiket használtam. A programka tehát most listát kap az ilyen címkecsoportokról, és mindegyik szócikkbe összerakja az egész készletet.
  A jegyzetekkel persze rengeteg munka van. A program mutatja, hogy meddig vannak meg, e pillanatban az nd-23-asig, a könyv kilenctizedén túl. Nem rossz, sokat haladtam vele, amióta elkezdtem ezt a cikket jó pár napja. Most betettem, hogy a főmenüben a kategóriák nevéhez kiírja, hogy hány címke van bennük – ez is hasznos adat, mutatja az egyes fogalomkörök reprezentáltságát. Maguk a jegyzetek nagyon bonyolult dolgok. Van egy címkéjük, egy fogalom vagy tulajdonnév, lehet köznapi magyar szó, mint sapka vagy varázsló, lehet egy szó valamelyik regénybeli nyelven, mint haunda, de lehet hosszabb kifejezés is. A címkéhez tartoznak bejegyzések és további infók, háromféle: hogy mely kategóriákba van a címke sorolva, hogy mely más címkékkel van egyesítve, és hogy mely más címkék hivatkoznak rá. E két utóbbi totál nem ugyanaz. Mint föntebb említettem, Ámmaít neve több változatban szerepel, ezeket egyesítettem, minden, amit bármelyik változatnál feltüntettem, a többinél is megjelenik. Ḩaỳŷt szócikkét azonban nem egyesítettem vele, hisz miért tettem volna, csak szerepel benne egy bejegyzés, hogy Ámmaít barátnője, és ettől megjelenik Ámmaít (összes) szócikkében referenciaként. Ami a bejegyzéseket illeti, azok a forráshely azonosítójából és egy elhagyható leírásból állnak, amiben linkek mutatnak minden olyan megemlített fogalomra, ami szintén szócikk. De nekem ezzel mind nem kell vacakolni, ezt a program mind legenerálja, villámgyorsan, tizennégyezer bejegyzés meg se kottyan neki. Majd ha olyan sok lesz, hogy megkottyan, akkor egy cache-be mentem őket, és amíg a forrásszöveg nem változik, hanem csak lapozgatok a programban, addig azt használjuk. De hát jelenleg egy oldal generálása egy-két ezredmásodperc. A fejlesztésre szolgáló speckó tömblistázó oldalaim tényleg lassúak, de nem a generálásuk, hanem a letöltésük, azokra majd talán kitalálok valamit.
  Nem ennyire jó játék, hogy a program most már mutatja az írási sebességet is. Ez minden eltelő nappal csökken, ha aznap nem írtam vagy nem eleget. A Nindánál még istenes, a másik kettőnél nagyon nem szép. Csak hát vannak problémák.

»»»»»»