Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Összeesküvés-elmélet

1. Az iszonyatos terjedelmű lett nép- és műdalkincs egyik központi témája az eső.
  2. Tehát Lettországban örökké esik az eső.
  3. Én szenvedélyesen tanulok lettül.
  4. Most már itt is örökké esik az eső.

»»»»»»