Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
A politikusképződés folyamata

Ez az írás képzeletbeli politikusokról szól, olyanokról, akik akár elő is fordulhatnának a közéletben, ha okos törvényeink és a választók józan akarata ki nem szűrné valamennyit. Ha az olvasó az alábbiakban bármely létező politikusra ismer, az az olvasó saját rosszindulatának műve, és azonnal monnyon le.

Él egy mugli Harponyacserpényben. Egy jelentéktelen alak, akinek az ismerősei is kétszer köszönnek egy nap, mert nem emlékeznek rá, hogy már látták. Tisztában van vele, hogy egy senki, mindenkinek előre köszön és egészen rövid a farka.
  Aztán egy nap valahogy úgy adódik, hogy ő lesz a csimmantás egyetlen felelőse Harponyacserpényben. Mindegy, hogy miért, talán megbetegedett az előző és csak ő volt kéznél. Először meghökken, meg is riad a ránehezedő tehertől, aztán kihúzza magát.
  – Nélkülem senki nem csimmanthat Harponyacserpényben – mondja magának. – Fontos ember lettem, Valaki, akire szüksége van a közösségnek. Öntudattal és alázattal fogom viselni ezt a megtisztelő megbízatást.
  Valamivel peckesebben jár már az utcákon és egy-két milliméterrel hosszabb a farka. De ez csak egy ideig tart; fokozatosan bosszankodni kezd.
  – Én vagyok az egyetlen, aki segíthet bárkinek, aki csimmantani akar Harponyacserpényben – dörmögi reggel, borotválkozás közben. – És mit kapok cserébe? Magasról tojnak a fejemre. Tegnap is szembejött velem a polgármester, és meg se ismert. Azért ennél talán többet érdemelnék. Keményebben fogok dolgozni, hogy megkapjam az elismerést, ami megillet.
  Csakhamar újabb kinevezést kap: ő lesz Harponyacserpény új hopárolója. Érdemeit ismerték el vele, de érdemei másnak is vannak; mindegy, hogy miért éppen ő kapta a feladatot. Nem mutatja elégedetlenségét, de borotválkozás közben elmagyarázza a tükörképének:
  – Persze, nagyon megtisztelő feladat, hogy én hopárolok egész Harponyacserpény számára, nem mondom. A pénz se jön rosszul, szó se róla. De azért elég sokat letettem az asztalra a csimmantással, szerintem magasabb pozíciót is kiérdemeltem volna.
  – Ugyan már – feleli a tükörképe. – Ne legyél telhetetlen! A hopárolás nagyon fontos dolog, egy ilyen posztra nem tehetnek akárkit. Azért választottak téged, mert bíznak benned, a hozzáértésedben, a kitartásodban, a tisztességedben.
  – Igazad van – feleli. Kihúzza magát, és érzi, hogy egy-két millimétert nőtt a farka. Még peckesebben jár az utcákon, és tudása maximumát nyújtja hopárolóként.
  Csakhamar afférja támad a polgármester másodunokaöccsével, aki titkon úgy érzi, hogy a hopárolói megbízatás őt illette volna. Elindít egy pletykát muglinkról, hogy a saját zsebébe is kerül a hopárolás javadalmazásából. Kitör a botrány. Muglink dúlva-fúlva lemond a tisztségéről, nem fogadja az emberek köszönését, hátracsapott fülekkel jár az utcán.
  A vizsgálat azonban őt igazolja. A polgármester nyilvánosan bocsánatot kér tőle, és megkéri, hogy térjen vissza állásába. Muglink nemet mond, mert a színfalak mögött már megegyeztek, hogy a másodunokaöcs lesz az új hopároló, muglink pedig Harponyacserpény főcsivatolója lesz.
  A látszat kedvéért peckesebben jár az utcákon és érzékelteti az emberekkel, hogy hosszabbodott valamicskét a farka, de belül sértve érzi magát. Persze előbb-utóbb szeretett volna csivatoló lenni, majd elnyerni a főcsivatolói megbízást, a hopárolás semmi ehhez képest. De nem azért akarta elnyerni, hogy az öcsike kedvére hopárolhasson. Még csimmantani se tud rendesen.
  Mint főcsivatolót csakhamar felkérik, hogy működjön közre a Berhőcével közösen alapítandó csivatoló szervezésében. Feledve sérelmeit, beleveti magát a munkába. A csivatoló csakhamar létrejön és dolgozni kezd, de Berhőce főcsivatolója lesz az igazgató. Sokkal idősebb, tapasztaltabb szakember, így muglink nem is kifogásolja a dolgot, különösen azért nem, mert kap néhány hónap fizetett szabadságot, utána pedig felajánlanak neki egy állást a Mondsza megyei Csimmantó-hopároló és Csivatoló Intézetnél, rövid nevén Moncsicsinél. Méghozzá elég komoly állást. Muglink rövid idő alatt egész Mondsza megyét bejárja szolgálati ügyekben, fontos tanácskozásokon vesz részt, egy egész centivel nő a farka, és megtanul nyakkendőt kötni. Most már megválogatja, hogy kinek a köszönését fogadja Harponyacserpényben.
  Csakhamar ellentéte támad egy kollégájával, aki magának akarta volna muglink állását, ezért fúrni kezdi. Muglink éktelenül megdühödik, de nem mutatja. Keresi az alkalmat, hogy mikor tarthat be a kollégájának. Egyszer el is jön az alkalom: a hopárolók ellenőrzésekor a kolléga elnéz egy apró szabálytalanságot, ami semmivel nem volt nagyobb, mint amiket a többiek is elnéznek. Muglink éktelen botrányt csap, a tisztesség bajnokának szerepében a sárga földig lehordja a kollégát. A botrány elkerülhetetlen. A kollégát kirúgják, és az egész intézet muglink ellenségévé válik, ő viszont fensőbbséges arccal jár-kel a folyosókon.
  Egy névnapi ünnepség után kicsit kapatosan megy haza, elesik és lehorzsolja a könyökét. Másnap bejelenti, hogy valamelyik kollégája tettleg bántalmazta, és felölti egy sárba tiport angyal arckifejezését. Már mindenki gyűlöli, de az eset eljut a Lóvontatású Favágók Szövetségének fülébe is, akik ki akarják törni a Moncsicsi igazgatójának nyakát. Politikai botrányt kavarnak az ügyből, az egekig magasztalva muglinkat, az igazság elszánt védelmezőjét, aki bántalmazások sorozatát szenvedi el harcos kiállásáért. Mondsza megye összes csimmantója, hopárolója és csivatolója heteken át muglink nevével káromkodik, ha beveri a könyökét. Ő belép a Lófaszba és politikai vonalon folytatja pályafutását. Két centit nő a farka, és már nem jár gyalog, kizárólag szolgálati kocsin.
  Már kicsinek érzi Mondsza megyét, főleg Harponyacserpényt, ahol mindenki utálja és mindenki igényt tartana a befolyására, de ő nem áll szóba senkivel. Kiszemeli a Csuhaj megyei titkárhelyettes pozícióját, és intrikálni kezd, hogy megkapja. Sikerül bemártania a jelenlegi helyettest, és úgy intéznie, hogy őt, az igazság bajnokát helyezzék oda. Eladja harponyacserpényi házát és vesz egy lakótelepi lakást Nagycsuhajban. Újabb centit nő a farka. Új beosztásához már sofőr is jár, akit leereszkedően a keresztnevén szólít, de tőle megköveteli az urazást. Valahol hallotta, hogy két lépcsővel magasabbat kell mutatni.
  Fölöttese, a titkár még mindig nem tiszteli benne a nagy embert. Ez csakhamar az idegeire kezd menni. Egy politikai botrányban sikerül úgy manővereznie, hogy a titkár vigye el a balhét, ő pedig a helyére kerüljön. Még nőni sem kezd a farka, és máris magával rántja a botrány. Letartóztatják. Felháborodott ordibálásba kezd, mindenért a titkárt és az elnökséget okolja. Némelyik vádja telibe talál valakit az elnökségben, és gyorsan úgy intézik, hogy megszüntessék az eljárást. De nem maradhat Csuhaj megyében, áthelyezik Durutty megyébe és más vonalra teszik.
  Valamicskét nő a farka, elszenvedett sérelmeiért azonban kevésnek tartja a szolgálati lakást és a költségszámlát. Csakhamar suttogni kezdenek arról, hogy ő többre lenne képes, és a pletyka a helyi elnökség fülébe jut. Nem sejtik, hogy ő indította útjára a pletykát. Beválasztják az országos küldöttgyűlésbe. Amikor a Lófasz fővárosi székházában a portás kitárja előtte az ajtót, egy egész centit nő a farka.
  A küldöttgyűlésben összekülönbözik néhány befolyásos küldöttel, és úgy látja, hogy azok el akarják gáncsolni további pályafutását. Kettőt sikerül kigolyóznia, de a többiek összefognak ellene. Mielőtt kicsúszna a lába alól a talaj, nagyszerű lépésre szánja el magát: átlép a Magyar Ceruza Alap kötelékébe. Képzettségére és tapasztalatára való tekintettel egyből a Durutty megyei Macera-elnökség tagja lesz. Egy centit nő a farka.
  Csakhamar döbbenetes élményben lesz része: pályafutása során először anélkül léptetik elő, hogy valakit félretolt volna az útjából. Az elnökhelyettes visszavonul, és sorsolással megválasztják a helyére. Két centit nő a farka.
  A megyei elnök nagyon szilárdan be van ágyazva pozíciójába, semmi esélyt nem lát rá, hogy a helyére kerülhessen. Ahhoz gyáva, hogy elrontsa az elnök kocsijában a féket vagy mérget csöppentsen a kávéjába. Ezért nem az elnök ellen kezd intrikálni, hanem azért, hogy Pestre kerülhessen.
  Csakhamar sikerrel jár, egy hely megüresedik az országos elnökségben, és neki ajánlják föl. Egy centit nő a farka, amikor Pestre költözik egy lakótelepi lakásba és megkezdi munkáját a fővárosi székházban.
  Szeretné megválasztatni magát a Macera elnökének, de közben rájön, hogy nincs értelme, onnan nem vezet feljebb út. Kapcsolatokat kezd építeni a Parlamentben Punnyadó Csapat köreivel, és hamarosan belép a pártba. Mint egyszerű tag nem sokat számít, de a befolyásos Macera elnökségi tagjaként jelentős ember. Csakhamar kinevezik Hukkle megyei elnöknek. Két centit nő a farka, amikor elfoglalja posztját. Hukkle megyében alig jár a kampányidőszakon kívül, országos elnökségi pályafutását építi. Amikor bekerül az országos elnökségbe, három centit nő a farka.
  A Papucs egyik képviselője csakhamar botrányba keveredik és lemond. Muglink méltóságteljes tartózkodással fogadja, amikor felajánlják neki a posztot, mert hallotta, hogy így kell viselkedni. De amikor képviselőként besétál a parlamentbe, három centit nő a farka.
  A következő választásokon a Papucs belép a kormánykoalícióba, és delegálhat egy minisztert. Muglink vad harcot folytat azért, hogy a csivatolásügyi tárcát kapják meg, mert akkor ő az alkalmas szakember. Ezt sikerül elérnie, de a miniszteri posztot mégsem ő kapja, hanem egy tapasztalt politikus, aki egyszerű hopárolóként kezdte, és már sok éve van az elnökségben. Így muglinknak csak két centit nő a farka, amikor elfoglalja a miniszterhelyettesi posztot. Azzal vigasztalja magát, hogy a „miniszterhelyettes úr” sokkal hosszabb és méltóságteljesebben hangzik, mint a „miniszter úr”.
  A parlamenti ciklus végére a miniszter elveszti a miniszterelnök bizalmát, többek között olyan szakmai hibák miatt, amikben muglinknak is benne van a keze. Mire azonban leváltja a minisztert és muglinkat nevezi ki a helyére, akinek öt centit nő ettől a farka, már jönnek is a választások. Muglink hetekig nem eszik, jó darabot lead tekintélyesre nőtt pocakjából, várva, hogy megmarad-e a kormány és az ő miniszteri pozíciója.
  A kormánykoalíció elveszti a választásokat, de muglink a Papucs országos listáján mandátumot szerez. Villámgyorsan átlép a kormánypártba és küzdeni kezd egy bársonyszékért. Sikerül megszereznie a csompárügyi tárcát, ámbár a világon semmit sem tud a csompárokról, de annak van a legkisebb jelentősége. Amikor elfoglalja helyét az új kormányban, újabb öt centit nő a farka.
  Egy hónap múlva kirobban egy botrány a csompárok körül, amiből ő szakképzetlenül semmit sem ért. A botrányt az a volt kolléga kavarja, akit annak idején kirúgatott a Moncsicsitől; azóta kitanulta és magas szinten műveli a csompárságot.
  Muglinkat kihajítják a kormányból és a parlamentből. Amikor kiabálni kezd, sürgősen nyugdíjba küldik.
  Összegyűjtött vagyonkájából vesz egy házat egy csendes kis faluban, Harponyacserpényben. Néha, nosztalgiából, csimmant egy kicsit, és már egyáltalán nem érdekli, hogy mekkora a farka.

»»»»»»