Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
A jurák dilemma

Sajátos dilemmával akadtam össze. A maga szócikkében van egy jurák szamojéd hivatkozás:
  2773-1.jpg
  Gyanút fogtam, hogy az i-n vajon kalap van-e vagy ív, mert kalapos i alul ponttal még nem szerepelt, csak íves. Úgyhogy megnéztem a Mutatóban. És nini:
  2773-2.jpg
     Hát ez bizony megegyezéstelen. A második kötet 1970-ben készült, a negyedik 1984-ben; arra tudok gondolni, hogy időközben valaki beszélt a jurák szamojédokkal és kiderült, hogy az M betű alatti adat hibás. De nincs jelzés arról, hogy a korábbi adatot helyesbítették volna.
  Töpörögtem, mit tegyek. Arra jutottam, hogy egyrészt csak véletlenül vettem észre az eltérést, tehát lehet, hogy tízezer ilyen van, másrészt úgyse tudom, hogy mi okozza. Hogy nyomdahiba nem, az biztos. Reprodukálom mind a kettőt, úgy, ahogy vannak.
  Egyébként a maga két magyarázata közül a valószínűbbik az, hogy a mag birtokos személyragos alakjából ered, amit ma úgy mondunk, hogy magja, és feltehetően az eredeti „test” jelentést őrzi. Az én testem = én magam. Vagyis amikor megkérdezzük a szomszédot: „Hát maga hogy van?”, akkor voltaképpen azt kérdezzük, hogy van a teste.

»»»»»»