Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Vanitatum vanitas

Azt mondja Mandur László, hogy csak akkor nem volt hiábavaló az aradi vértanúk áldozata, ha a mai politikusok félre tudják tenni a torzsalkodásokat.
  Vagyis ha nem tudják félretenni, akkor hiábavaló volt. Szegények. Vajon gondolták volna, hogy az ő áldozatuk célja és értelme 2005-ben fog kiderülni, abból, hogy az abban a négy évben regnáló politikusok ki tudnak-e békülni?
  Az jutott eszembe, hogy a jövő végeérhetetlenül hosszú. Évezredek ezrein át létezni fog. Ezeket az október hatodiki meg március tizenötödiki meg október huszonharmadiki megemlékezéseket a hárommillió-hatszázötvenkilencezer-nyolcszáztizenhetedik évfordulón is meg fogjuk tartani? Az országgyűlés alelnöke már most se tud egy értelmes szót kinyögni, mert minden elmondhatót elmondtak egy éve meg két éve meg három éve meg tíz éve meg húsz éve meg ötven éve meg hatvan éve meg…

»»»»»»