Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Technológia

Létrehoztam egy kis apparátust, ami technikailag segíti a Ninda írását, mert alig léptük túl a huszonötezer szót, s már kezdett nehezen áttekinthetővé válni, meg más szempontok is vannak. Az egyik az egyenletesség. A könyv szerkezete a következő. Van egy első rész, később majd második és harmadik is lesz. Minden rész fejezetekből áll, még nem tudom, hogy mennyiből. Most a második fejezetnél tartok. És minden fejezet bizonyos számú szakaszra van osztva (sómirra, az Ílgaszaumiból vett kifejezéssel). S mindezek, minden rész, fejezet és sómir elején egy idézet áll a szakirodalomból: Lí-Nindaran, Ninda, Sileni munkáiból és az Ílgaszaumiból. E pillanatban harminckét ilyen idézetnél tartunk. Ezek segítségével tudok tájékozódni a szövegben, de azért van nekik azonosítójuk is, ami nem lesz része a kész szövegnek.
  No most. Az egyik szempont, ami a Kissynél határozottan nem szerepelt, hogy a sómirok terjedelme nagyjából hasonló legyen, még nem tudom, mekkora tűréssel. A másik, hogy az idézeteink a szükséges gondolatíveket befussák, az eredeti művekben betöltött szerepük szerint, miközben itt persze nem eredeti előfordulásuk sorrendjében idézzük őket, hanem logikai kapcsolódásuk mentén.
  Tehát írtam egy programot itt a szerveren, aki szétszedi és analizálja a szöveget, most már egy gombnyomással tudom aktualizálni minden változtatás után. E pillanatban három listát kapok. Az első a fejezetek, részek és sómirok fizikai sorrendjét mutatja, ez a könyv tartalomjegyzéke, persze azt nem lehet megvalósítani, hogy ott rányomva a szövegszerkesztő egyből ugorjon, de nem lehet mindent. Az azonosító segítségével lehet megkeresni. A második lista hosszúság szerint rakja sorba a sómirokat és mutatja, hogy mennyire térnek el az átlagtól. A harmadik pedig az idézetek listája, szerzők szerint csoportosítva, azon belül művek szerint, és azon belül is előfordulási sorrendben. (Jelen pillanatban mindhárom szerzőnek két-két művéből idéztünk, az Ílgaszauminak viszont hét kötetéből is – de Sileninek Nindáról írott életrajzából már nyolc idézetünk van, majdnem annyi, mint az egész Ílgaszaumiból.)
  Még van teendő. Időjelek is szerepelnek a szövegben, hogy az egyes mozzanatok hol és mikor történnek, ezeket is kezelni kell (de nem egyszerű, hiszen Ninda az 57. évből a 43 610-edikbe lép, s közben öt és hét évesből száztizennyolc évessé változik, s később is lesznek hasonlók). Ezt későbbre hagytam.
  Csináltam viszont bele színezést, a Jota syntax highlight funkciójával. Az idézetek például narancsszínűek, az időjelek zöldek, a sómirazonosítók lilák, és minden bekezdésnek sárga a kezdőbetűje. Meg még mindenféle tarkaság. Áttekinthetőbb, amikor az ember gyorsan pörgeti a szöveget, jobban kiugrik, hogy hol van.
  Van egypár táblázatom is, a naptár- és óraátszámításhoz, napok sora, effélék. És van egy külön dokumentumként készülő lexikon az előforduló idegen fogalmakról, a terv az, hogy része lesz a könyvnek, a Dűne végén is van hasonló.
  „Ismered a Szédzsin összes hegyét? Bejárhatod. Ismered Fatturídisszandi minden tavát? Végignézheted. Ismered a melletted ülő lelkét? És a sajátodat?” (Lí-Nindaran: Az Első Szían, 4. sómir.)

»»»»»»