Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Szállj, szállj Sólyom szárnyán

Úgy tűnik, szaporodnak kis hazánk történelmében az olyan pillanatok, amikre nem szívesen emlékszünk vissza. Ilyen volt, amikor a tévés torpedójátékban Dévényi Tibor azt mondta a játékos utolsó, hasznavehetetlen torpedójáról, hogy „eressze el csak úgy maupassant”. Ennek húsz éve, s a nemzet azóta se tudott rájönni, mit is akart mondani voltaképpen.
  És ilyen pillanat volt, amikor néhány félrevezetett képviselő megválasztotta elnöknek Sólyom Lászlót. Ezt a fölényes modorú, unott képű alakot, akit szemlátomást egyáltalán nem érdekel, amit csinál, ő most elnök, az ország első embere, mindenki legyen meghatva fennkölt személyének láthatásitól, az nem kell, hogy még dolgozzon is. Hát nem is dolgozik. Évente féltucat alkalom sincsen, amikor kinyilatkoztatást kegyeskedik lebocsátani közénk, és akkor is túlnyomórészt olyanokat mond, amiket jobb lett volna nem mondania.
  Mint most is. Azt már megszoktuk, hogy az elnök olyan, mint egy sofőr: jobbra tart. Megszoktuk, hogy olyan, mint egy vadászsólyom: a fején levő csuklyától nem látja, hogy mi történik körülötte. De azt még nem szoktuk meg, hogy olyan, mint egy nyugalmazott brit katonatiszt: undorodik mindenkitől, aki nem olyan, mint ő.
  Besétált egy rendezvényre és bejelentette, hogy itten szentmáriaország van, ámen, mindenkinek jézuskrisztusnak kell lenni, ámen, most pedig térdeljünk le és fohogjunk el egy rebaszt. Persze ez túlzás, ilyet Sólyom nem mondott, de ez az értelme. Mással ugyanis nem magyarázható, hogy őszerinte a házasság egy férfi és egy nő pároztatását jelenti. Azazhogy nem Sólyom szerint, az alkotmánybíróság szerint, aminek én nem néztem utána, tőlem akár igaz is lehet. Ha az alkotmánybíróság határozatba foglal egy bődületes (és alkotmányellenes) marhaságot, az elég baj, de nem menti az elnököt, aki utánuk szajkózza. Persze ha az alkotmánybíróság azt foglalta volna határozatba, hogy a melegeknek joguk van házasodni, azt nem szajkózná utánuk, mert nem kikiáltó, hanem kirekesztő.
  Melegházasság tehát nincs. Elnöki főparancs tilalmazza. Demokrácia viszont van, bár lehet, hogy holnap egy óvodai megnyitón az elnökünk eltörli azt is. Amíg pedig demokrácia van, addig senkinek nem szabad azt, amit másnak nem. Ha tehát Sólyom a polgárok egy részének megtiltja a házasságkötést, akkor őneki is bárki megtilthatja. Ha jól tévedek, az elnök jelenleg antidemokratikusan házasember. Tehát helyre kell állítani a demokráciát és agglegénynek kikiáltani Sólymot.
  Elvégre ezeréves szentkeresztény őshitű szentkoronaország vagyunk, tartanunk kell magunkat a bibliához. Márpedig ott nem szerepel, hogy Noé bárkáján egy elnök és egy elnökné is lett volna. A valahanyadik században a szakértők azzal cáfolták a főnixmadár legendáját, hogy ellentétes Noé vaskemény tényeivel, tehát nem igaz. Akkor elnökök se létezhetnek, mert nem volt belőlük a bárkán.
  Ha elnök mégis van, akkor van a bibliának olyan része, ami már nem érvényes. Ha egy ilyen része lehet, akkor több is. Például az se érvényes, hogy „férfival úgy ne hálj, ahogy asszonnyal hálnak”. Egyébként nem veszítünk semmit, kétezer éve attól marad fönn az emberiség, hogy nőjei megszegik a szabályt. Ugyanis nincs odaírva, hogy kikre vonatkozik. Ha akarom, úgy értelmezem, hogy a nőkre is. Ha akarom, úgy, hogy csak azokra, akik jelen voltak a kihirdetésénél.
  Ezt mondom néktek, hitetlenkedő keresztény testvéreim a zűrben. Most pedig térdeljetek le és fohogjatok el egy rebaszt.

»»»»»»