Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Nemigen

A klubhíradó földerítette, hogy az embereknek fogalmuk sincsen, hogy igent vagy nemet kell-e ikszelniük aszerint, hogy törölni vagy prolongálni akarják-e a vizit- és egyéb díjakat. Egy járókelő megköszönte a riporternek a felvilágosítást. A szakértő szerint baj van az emberek szövegértésével, különösen ilyen hosszú kérdésekkel boldogulnak nehezen.
  Hát, ugye, a kérdéseket a Fidesz fogalmazta… A LAttilaD.org Tájékozatlan Választópolgárok Hosszúkérdésmegértés-megkönnyítő és Információs Felvilágosításokért Felelős Rendkívüli Ideiglenes Ügyosztálya vállalta, hogy rendet tesz a zűrzavarban.

A népszavazás három kérdésről szól: a vizitdíj, a kórházi napidíj és a tandíj eltörléséről vagy megtartásáról. Ön a három kérdésre külön-külön válaszolhat igennel vagy nemmel, így összesen hat helyre tehet X-et, de a hat közül csak három karikába szabad. Minden szavazólapon két karika van, amelyek közül egybe lehet X-et tenni, ezzel összesen három X és három üres karika keletkezik. Tud követni?
  Akkor jó. A választás megkönnyítése érdekében mindhárom kérdés egyformán működik, ezért a példában a tandíjat fogom használni, mert az csak hat betű.

Ha igennel válaszol, akkor arra szavaz, hogy a tandíj a továbbiakban nem lesz fenntartva, vagyis az igen szavazat azt jelenti, hogy nem kíván a továbbiakban tandíjat fizetni, nem akarja megakadályozni a tandíj eltörlésének folyamatát, hanem igen, tandíj nélkül akar tanulni, nem pedig tandíjjal.

Ha nemmel válaszol, akkor arra szavaz, hogy igen, a tandíjat nem szabad eltörölni, vagyis a nem szavazat azt jelenti, hogy igen, a továbbiakban is tandíjat akar fizetni, nem akarja megakadályozni a tandíj fenntartásának folyamatát, hanem igen, tandíjjal akar tanulni, nem pedig tandíj nélkül.

Világos. Nemigen?

»»»»»»