Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Mennyi legyen 18-szor 37?

18·37 jelenleg 666, de ha a görög államegyház betiltja ezt a számot a személyi igazolványokban, akkor következő lépésként egyéb használatait is tiltani kell majd.
  A LAttilaD.org Matematikai Desatanifikációs és Hexakoszioihexekontahexafóbiai Főosztálya kutatást indított a szám teljes betiltása esetén alkalmazható megoldások iránt. Számos változatot sikerült kidolgoznunk, amelyeket megfontolásra a nagyközönség elé tárunk.

18·37 = 665 + s = 999 – s = 478 + s stb., ahol az s satanifikációs koefficiens az a szám, amely egy ártalmatlan számot sátáni számmá képes változtatni összeadás vagy kivonás útján. Pusztán s megfelelő értékén múlik, hogy egy adott számhoz hozzáadva vagy belőle kivonva sátáni szám keletkezik-e. Ennek megfelelően s értéke nem határozható meg, hiszen ez a teljes számegyenes elsátániasodását okozná.

18·37 = oo6. Majdnem ugyanolyan, de mégse. Az ördög feladata, hogy a két karikára a szarvakat kinövessze. Az egyház feladata pedig az, hogy megakadályozza ebben. Az ördög sosem alszik, az egyháznak tehát rengeteg munkája lesz a két karikával – így talán Görögország lehet az első ország a világon, ahol az egyháznak nem az lesz a fő érdeklődési köre, hogy ki kivel kefél.

18·37 = 999. Ez esetben a számegyenes így fest: 663, 664, 665, 999, 667, 668, 669. A számok fejre állítása megtéveszti az ördögöt, aki így nem tud beékelődni 665 és 667 közé. A módszer éppen olyan hatékony, mint a boszorkányüldözések korában az a technika, amivel ugyanezt az ördögöt megakadályozták abban, hogy a perbe fogott boszorkányok segítségére siessen és elveszejtse az igazságszolgáltatás munkatársait: amikor a poroszló a boszorkány vállára tette a kezét, az ördögnek elveszett minden hatalma.

18·37 = 669, 696, 699 vagy 969. Bármelyik ezek közül. Ez a módszer egyszerre alkalmazza a számjegyek fejreállításával való álcázást és ad munkát a szexuálteológusok tömegeinek, akiknek rá kell jönniük, hogy ezek a számjegyek akkor végeredményben most hát ugye miképpen és hogyan, és hogy nem szégyellik magukat. Amíg ezzel foglalkoznak, addig nem azzal, hogy az emberek közül ki kivel kefél.

18·37 = α. Az α a görög αόρατον, „láthatatlan” rövidítése, és a láthatatlan 666-ost jelképezi. Mint a cikkben olvasható, a 666-os számnak nemcsak látható, hanem láthatatlan formáit is betiltanák a személyi igazolványokban. Mármost felmerül a kérdés, hogy miképpen fest egy láthatatlan 666-os szám. Íme néhány változat a teljesség igénye nélkül, fiktív személyi számokkal, ahol a láthatatlan 666-ost a láthatóvá tétel érdekében zöld színnel megjelöltük:
  3184943272849 – a sátáni szám láthatóvá tehető, ha a megjelölt részlethez 234-et hozzáadunk;
  8204100035958 – a már korábban látott szarvatlanítási módszerrel karikákká változtattuk a számjegyeket;
  83198·49814 – csupán egy kis zöld pöttyel jelöltük meg a helyet, ahonnan a 666-ost egyszerűen eltávolították, azzal a naiv hittel, hogy az ördög nem találja meg számának hűlt helyét.
  Mindezeket a változatokat és az itt fel nem soroltakat jelképezi a kis görög alfa, ami ezek után természetesen nem szerepelhet személyi iratokban. Például a 4834172103148 legális szám, de a 758498518492α nem.

18·37 = 1418. Ez a rendkívül ravasz technika teljesen hatástalanítja az ördögöt. Azon alapul, hogy Rómát 753 évvel a Gergely-naptár kezdete előtt alapították, így ott ennyivel magasabbak az évszámok.

18·37 = . Ezzel nem hatástalanítottuk az ördögöt, de láthatóvá és felismerhetővé tettük. A további számítások során a matematikusok első ránézésre észlelhetik az ördög jelenlétét és megfelelő műveletekkel akár a Megváltó Krisztussá is beszorozhatják.

»»»»»»