Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Szent Pál levele a magyarokhoz

Hanemha néktek, feleim, magyarok, annakokáért megmondatik, miképpen lésznek a dolgok. Vannak tehátlan a hatalmasságok, kiket Isten adott nékünk az ő végtelen bölcsességében, ámen. Vala mindenekelőtt a mi jó miniszterelnökünk, Orbán Viktor hatalmasság, kinek bölcsessége kormányozza nemzetünket mindörökkön örökké, vagy legalábbis életének végéiglen. Ámen. Valék továbbá jómagam, Schmitt Pál hatalmasság, kit a mi urunk, Istenünk küldött vala Orbán Viktor atyánk segedelmével a magyarok védelmezőjéül, kinek bölcsességem segítse Orbán Viktor miniszterelnök őhatalmasságát a kormányzásban, mindörökkön örökké, vagy legalábbis életemnek végéiglen, ámen. Még vannak további hatalmasságok, kiket Isten bölcsessége nemzetünknek ada. Csodálatos a mi Istenünk, ámen! Midőn Isten a nemzetnek Orbán Viktort adta vala, oly csodát tett vala, aminél nagyobb csoda csupán egy vala, az, midőn éngem is a nemzetnek ada, a ti jó Schmitt Pálotokat, ámen!
  Mert gondoljátok meg, feleim, magyarok, mily csodát tőn véletek Isten, midőn éngem néktek ada. A fertéztető istentelen ateista rendszerben volt külön Kádár János és Puskás Ferenc, két ember, két fizetésért. Midőn Isten első ízben néktek adta Orbán Viktort négy esztendőre, ő mindkét embert megtestesíté. Kormányoza és fociza is vala. Ám még ekkor is külön volt Mádl Ferenc őhatalmassága és Erdő Péter bíboros, prímás, esztergomi érsek őexcellenciája őhatalmassága, a mi szeretett főpapunk, Isten áldása rá, ámen! Két ember, két fizetésért. De most, feleim! Most itt vagyok én! Ámen!
  Isten és Mária országában, ámen, feleim, a köztársasági elnök és a főpap egy és ugyanazon személy vagyok, ámen, szeretett testvéreim! Mostantóliglan én tárgyalok a külföldi államfőkkel és viselem gondját lelketek üdvösségének, ugye, milyen csodálatos, feleim, ámen!
  Éljen Istentől rendeltetett őhatalmasságom!

Schmitt Szent Pál
  köztársasági elnök
  kétszeres olimpiai bajnok,
  az Európai Parlament alelnöke,
  a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja
  őhatalmasságom

(Disclaimer. Nem, nem gárgyultam meg. Csak elolvastam egy félmondatot.)

»»»»»»