Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Me’ a biblija tilcsa ám

Megint meghalt egy jehova a vérátömlesztés megtagadása miatt. Éppenséggel egy kismama, ikerszülés után. Mert a biblia tiltja a vér fogyasztását.
  A kismama jelenleg ürdüngök kezén perzselődik a szurkos üstben, mert a biblia tiltja az öngyilkosságot is, és ő azt követett el. Ráadásul ikreket szült, amit a biblia szintén tilt. Káin és Ábel, Jákob és Ézsau szomorú példája világossá teszi, hogy a seregek ura bűnös hajlamnak bélyegzi az ikerszülést.
  De ez legyen a jehovák problémája – nem jutnak vele jehova. Engem inkább az foglalkoztat, hogy miért kellett lecsukni dr. Kevorkiant, amikor bármelyik orvos megteheti, hogy leöli betegét annak kívánságára.
  – Mrs. Arkangyal, önnek vérátömlesztésre van szüksége, másképp meghal.
  – Én jehova vagyok, vallásom tiltja a véres bifszteket és az átömlesztést.
  – Akkor dögöljön meg.
  – Hálásan köszönöm, doktor úr!
  Avagy:
  – Mrs. Diabolus, önt nem lehet meggyógyítani, és még évekbe telik, míg lassan kimúlik.
  – Kérem, nyuvasszon ki gyorsan, doktor úr!
  – Ahogy óhajtja.
  Mi a különbség a két eset között? Szerintem semmi, a beteg a másvilágra kívánkozott, az orvos pedig odaküldte. De az elsőért az orvos fölmagasztaltatik, a másodikért pedig lecsukják.
  Hogy is van ez?

»»»»»»