Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Magyarország utcanevezéktana

Régóta izgat a kérdés: vajon csak nekem tűnik úgy, hogy a magyarországi települések utcaneveit egy szűk körből válogatják? Egy csomó híres régi magyar ember, költők, politikusok, hadvezérek, aradi vértanúk: Petőfi, Csokonai, József Attila, Bem, Táncsics, Kossuth, Széchenyi, Batthyány? És hozzá még egy-két magasztos fogalom, mint a Béke meg a Szabadság?
  Persze nem úgy értem, hogy az összes utcanév ilyen. Ahhoz egy-egy városban túl sok utca van, márpedig a szabály az, hogy egy városban, illetve Budapesten egy-egy kerületben csak egyetlen utca viselhet egy adott nevet. Azaz pillanat: közterület. Mivel azonban ez egy életidegen, aktakukacoknak való név, maradok az utca mellett, de legyen szíves számon tartani az olvasó, hogy ez egy gyűjtőnév, lehet út, tér, körönd, sétány, köz, meg még egy halom mindenféle. Tehát lehet ugyanazon a településen Ady Endre út, Ady Endre utca és Ady Endre tér is, ezek különbözőnek számítanak – a névadás szempontjából, a postai címzés szempontjából, mindenféle szempontból, kivéve azt az egy szempontot, hogy mindhárom ugyanannak az embernek a nevét viseli.
  Arra vagyok kíváncsi: igaz-e, hogy településeink dugig vannak a cikk elején említett híres emberekkel? Igaz-e, hogy az önkormányzatok névadáskor folyton ebből az elcsépelt készletből válogatnak? Azaz tényleg ennyire elcsépelt ez a készlet?
  Fogtam tehát az OpenStreetMap jegyzékét („Szabadon másolhatod, terjesztheted, továbbíthatod és átdolgozhatod adatainkat mindaddig, amíg feltünteted az OpenStreetMapot és közreműködőit.”), és a licencnek megfelelően átdolgoztam. Az adatok a tegnapi, 2020. május 26-i állapotokat tükrözik.

Települések

A jegyzékben pontosan 3188 település szerepel (Budapestnek 23 kerülete van, ezek mind önálló településnek számítanak, maga Budapest egységesen nem szerepel). A névsor itt következik. Hosszú, ezért külön kattintásra jelenik meg.

Magyarország településeinek névsora

Először is érdekes kérdés: hány utcanév van egy-egy településen. Az alábbi táblázat teljes nevek szerint számolja, vagyis Ady Endre utca és Ady Endre út kettőnek számít.

Magyarország települései az utcanevek számának sorrendjében

Tehát Debrecenben van a legtöbb utcanév, és Adorjástól Zebeckéig 141 olyan település van, ahol mindössze egy utcanév létezik.

Utcanevek

A következő lista már tényleg óriási, több mint fél mega, ezért csak az elejét teszem ide. Azok az utcanevek következnek, amik legalább ötven településen előfordulnak. Gyakoriságuk sorrendjében. Itt a teljes neveket elkülönítettem, tehát Ady Endre utca és Ady Endre út továbbra is külön van.

Magyarország leggyakoribb teljes utcanevei

A lista kicsit becsapós. Rögtön az élbolyban van külön Petőfi Sándor utca és Petőfi utca, de lejjebb van Petőfi Sándor út és Petőfi út is. Így még csak az látszik, hogy ezek a nevek tényleg nagyon gyakoriak, de hogy pontosan mennyi van belőlük, az még nem egészen. Ezért készítettem egy olyan táblázatot, ahol az út, utca, tér, köz stb. már nincs feltüntetve, vagyis Petőfi utca és Petőfi út az egyben van, de Petőfi és Petőfi Sándor még külön.

Magyarország leggyakoribb utcanevei közterületjellegtől függetlenül

Így már jobban látszik, hogy maguk a nevek milyen gyakoriak. De mivel Petőfi és Kossuth igen nagy számban fordul elő teljes névvel is, csak családnévvel is, egyesítsük ezeket. A következő jegyzék csak az utcanevek legelső szavát tartalmazza, bármi légyen is az.

Magyarország leggyakoribb utcanevei csak családnév szerint

Ez a táblázatot kicsit lerövidítettem, a 300 fölötti darabszámú nevekre.

A leggyakoribbak

Az 1293 József családnévre rövidült utcáról sejthetjük, hogy azok többsége József Attilát jelenti, és elárulom, hogy így is van. Van 45 darab József utca, út, tér stb. (amik valószínűleg nem Attiláról kapták a nevüket, mert az ő nevét teljes formában szoktuk használni), és valóságos csodának tartom, hogy van egy József Dezső utca is. (Festőművész, Gyulán halt meg 1965-ben, ott van az utcája.) Szerepel József nádor is, de József Attila még ezek levonásával sem kerül Jókai mögé a toplistán.
  Nézzük, kik is a legnépszerűbb utcanévadók, most a nem személyekről elnevezett utcákat kihagyva. A Szent persze nem családnév, csak a különféle szentekről elnevezett utcák miatt van itt, de egyenként ezek nem annyira gyakoriak.

A legnépszerűbb utcanévadók foglalkozásukkal és haláluk évével

Tehát ahhoz, hogy valaki a legnépszerűbb utcanévadók közé bekerüljön, festőnek, hadvezérnek, írónak, költőnek, politikusnak vagy uralkodónak kell lenni. Valamint férfinak – nő egyetlenegy sincs –, és legfeljebb esetlegesen szabad megérni a második világháborút. A huszonnyolc úr közül csak három (Bajcsy-Zsilinszky, Bartók és Móricz) érte meg a második világháború kitörését, a befejezését pedig egyedül Bartók, éppen hogy, pár hónappal élte túl. De inkább a tizenkilencedik században kell ahhoz tevékenykedni, hogy valaki a legnépszerűbb utcanévadók közé kerülhessen, vagy még régebben.

Nők

Apropó nők. Mit gondol az olvasó, meddig kell ebben a listában lemenni, hogy az első egyértelműen azonosítható nőt megtaláljuk? Mert női keresztnevek vannak, és talán valamikor tudták is, hogy ki az a konkrét nő, akiről az utcát elnevezték (ha volt ilyen), de rendesen, teljesen nevével szereplő nő, aki nem szent volt – ki a leggyakoribb, és mennyi van belőle?
  A válasz Déryné… ötvenhárom darab Déryné utca, út és köz. Egyet sem hívnak közülük Széppataki Rózának vagy Déryné Széppataki Rózának, ámbár Déry István egy bántalmazó volt és szét is költöztek, de Dérynét csak két betű őrzi az egyébként jelentéktelen férje nevéhez biggyesztve.

Az utcáknak nevet adó nők teljes névsora

Több mint száz, de a többségükről csak egyetlen utcát neveztek el az egész országban, és összesen nincs annyi utcanevük, mint mondjuk Vörösmartynak. Úgy gondolom, le kell szögeznünk, hogy a magyar utcanévadás alapvetően hímsoviniszta. Női keresztnevek szerepelnek szép számmal, de híres nők konkrétan megnevezve – nem. Kapásból néhány híres magyar nő, akik legalább öt éve nem élnek, és nincsen róluk utca elnevezve:

Néhány híres magyar nő utcanév nélkül

Szerintem körülbelül ismertebbek, mint Undi Marika, akiről egy szót se találtam a neten.

Lefedettség

Most már rátérhetünk az eredeti kérdésre. A „lefedettség”. Vagyis: igaz-e, hogy településeink dugig vannak egy bizonyos szűk körből vett nevekkel? Tehát összeállítottam egy névsort a leggyakoribb híres emberekből: Petőfi, Kossuth, Rákóczi, Dózsa, Ady, Arany, József, Jókai, Táncsics, Széchenyi, Hunyadi, Árpád, Zrínyi, Vörösmarty, Bem, Deák, Kölcsey, Damjanich, Bajcsy-Zsilinszky, Bartók, Bocskai, Móricz, Dobó, Mátyás, Kinizsi, Bercsényi, Munkácsy, Gárdonyi. És végignézettem egy programmal a települések névjegyzékét: melyek azok a települések, ahol ezek közül egy sem szerepel.
  230 darabot találtam. Ez az összes településnek mindössze hét százaléka. Ennyi település van, ahol a leggyakoribb híres névadók egyike sem kapott utcát. Nézzük, melyek azok.

Települések a leggyakoribb híres emberekről elnevezett utcák nélkül

A nevek utáni szám az utcanevek száma az illető településen. Amint látható, az egyetlen nagyobb település köztük Budapest X. kerülete. Kőbányán tényleg nincsen se Petőfi, se Kossuth, se Rákóczi, de még csak Gárdonyi sem. Hogy mi van helyette?

Budapest X. kerületének utcanévsora

Vagyis létezik egy város(rész) hetvennyolcezer lakossal, ahol nem találni ilyen elnevezéseket. De az összes többi kicsi község, ahol az a kisszámú utcanév történetesen egyet sem tartalmaz az „élbolyból”. Monorierdőnek 4300, Bocskaikertnek 3200, Fertőrákosnak 2300 lakosa van, Remeteszőlősnek ezer sincs. Néhány példa utcanevekre: Panyola (600 lakos): Csonkavég utca, Mezővég utca, Szamosvég utca, Szombathelyi utca, Tavasz utca, Veszprémi utca. Pápakovácsi (580 lakos): Devecseri utca, Ilona utca, Kis utca, Pápai utca, Séd utca. Nemeskisfalud (180 lakos): Kis utca, Madarász utca, Nefelejcs utca, Templom utca. Ahol csak egyetlen utcanév van, az leggyakrabban a Fő utca vagy út, néhány helyen Szabadság utca vagy valami más.

Következtetés

Én mindebből arra gondolok, hogy az utcaneveket fantáziátlan hivatalnokok adják. Nyilvánvaló, hogy egy városban, ahol több száz utcanév létezik, nem lehet mindegyik utca Adyról, Petőfiről, Kossuthról elnevezve, egy önkormányzat területén egy bizonyos nevet csak egy utca viselhet. De persze lehet Kossuth utca, Kossuth Lajos utca, Kossuth tér, Kossuth Lajos sétány stb. ugyanazon a településen, és sokszor van is.
  Nem szabad elfelejteni, hogy az utcák egy bizonyos része már létezett azelőtt is, hogy József Attila, Móricz vagy Bajcsy-Zsilinszky névadó lehetett volna, sőt Petőfi előtt is. És volt nevük. Ezeket a neveket akár meg is lehetett tartani, és helyenként kétségkívül vannak nagyon régi utcanevek; ilyenek például Budán a Bécsi út, ami eredetileg „a bécsi út” volt, az az út, ami Bécsbe vezet, de van Fehérvári út is. A Vasút utca egyes településeken akár a vasút odaérkezése óta, a Temető utca a temető létesítése óta változatlanul fennállhat; ahhoz már helytörténeti kutatás kellene, hogy egyenként kiderítsük, konkrétan mikortól léteznek.
  Azokat a neveket, amik nem élnek a településen évszázadok óta, szerintem legnagyobbrészt hivatalnokok adták. Az a kisszámú modern kori híres ember, akiknek van utcájuk (például Kabos Gyula, Páger Antal, Zenthe Ferenc), azért kaphattak utcanevet, mert az emberek kiharcolták. Amikor épül egy új településrész, és neveket kell adni, akkor szerintem összeül a képviselő-testület, és rájuk aggatja Kossuthot, Petőfi meg Ady Endrét – már ha addig nem voltak már a településen lefoglalva persze.
  Szeretnék tévedni.

A teljes adatbázist feltettem ide PHP serialized formátumban.

»»»»»»