Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Lumos solem

mMortimer fFitzsimmons cConroy wWestinghouse tizenhárom évesen elolvasta a Harry Potter-könyveket, végignézte a filmeket, és ekkor kezdett emléktárgyakat gyűjteni. Ez a kedvtelése később is megmaradt, de igazi szenvedély csak két hónapig volt, amikor sikerült hozzájutnia egy garantáltan igazi Harry Potter-varázspálcához.
  Szabályszerűen próbálta ki. Lement a pincébe, a pálcát a mennyezet felé döfte, és elkiáltotta magát:
  – Lumos solem!
  A varázsfény nem gyulladt ki.
  Tizenháromszor próbálta, és tizenháromszor nem sikerült. Ekkor fölment a konyhába, ahol anyja éppen mosogatott.
  – aAnya, ez nem működik.
  Szokás volt a családban, hogy az egymásra vonatkozó megszólításokat egy kis- és egy nagybetűvel ejtették, ahogy a nevük is van.
  – Persze hogy nem, dDrágám. Ez csak egy játék. Nagyfiú vagy már, nem kevered össze a játékot a valósággal, nem igaz?
  mMortimer megvakarta a fejét.
  – Nem, de ez így nem járja. Ennek működnie kellene. Várjunk csak. Az első wWestinghouse, akinek kisnagybetűvel írták a nevét, az ugye a szépnagyapám?
  – Igen, kKisfiam, állítólag egy dadogó tiszteletes volt az oka.
  – Lássuk csak. szSzépnagyapa, szSzépapa, üÜkapa, dDédapa, nNagyapa, aApa meg én – számolta mMortimer az ujján. – Ez hét. Én vagyok a hetedik nemzedék. Akkor nekem sikerülni fog.
  Mrs. wWestinghouse kicsit zavartan bólintott, nem értette az összefüggést, de mMortimer közben már visszament a pincébe.
  Mindennap hétszer hét percig kísérletezett, és a hetedik napon ragyogó fény öntötte el a konyhát, amikor mMortimer felrohant a pincéből, kezében a varázspálcával, és Mrs. wWestinghouse elejtett egy tányért.
  – Ez volt az, aAnya! A filmekben teljesen rossz varázsigéket használnak! Nézd!
  Intett a pálcával és azt mondta:
  – Wingardium leviosa!
  Nem történt semmi.
  – Látod, ez van a filmben, ez nem igazi varázsige. Így kell.
  Megint intett a pálcával és így szólt:
  – ħʍɧɕẛɲḳƙɓɽƥɟɬƨʔƭȝȟɂɣɷʓʧ!
  A tojástartó a levegőbe emelkedett.

Azóta tíz év telt el. mMortimer fFitzsimmons cConroy wWestinghouse felnőtt és megnyitotta a wWESTINGHOUSE vVARÁZSLÓISKOLÁT, ahol a diákok mindenféle Harry Potter-varázslatot megtanulhatnak igaziból. Az iskola a garázsukban működik, a tandíj szerény, ötven dollár a teljes tanfolyamra. Annyi hallgató mindig akad, hogy mMortimernek legyen belőle egy kis zsebpénze. Egyébként londíner egy közeli szállodában.
  Nem lett híres. Ami igazi, az sosem olyan érdekes, mint a kitalálás.

»»»»»»