Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Vezetéstan

1. Az embereknek választást kínálnak látszatrivalizálást folytató öltönyös barmok között, akik a fogsorukat villogtatva és nyűtt jelképeket lóbálva baromságokat ígérnek összevissza. Az emberek választanak, mert muszáj, illetve akik lépre mennek valamelyik öltönyös baromnak, azok választanak, az intelligensebbje otthon marad. Az egyik öltönyös barom címet és rangot nyer, de ugyanúgy együtt döntenek rólunk.
  2. Az öltönyös barmok különféle intézkedésekkel emberhez méltatlan helyzetet teremtenek. Mindenfélét megtiltanak, elvonják a pénzeket onnan, ahol szükség lenne rájuk, sokféleképpen. Kizárólag azért, mert imádják fitogtatni a hatalmukat. Valójában semmiféle valóságos kormányzást nem végeznek, és nélkülük sokkal jobban menne minden.
  3. Az emberek valameddig tűrik az emberhez méltatlan állapotokat. Egy idő után egypár ember összeszedi a bátorságát, és valamit megpróbál tenni a helyzet javítására. Természetesen csak nagyon behatárolt körülmények között, amennyi lehetőségeikből telik.
  4. Az öltönyös barmok egy kézlegyintéssel félresöpörve kinyírják ezeknek a kezdeményezéseknek egy részét, mert megtehetik, egyébként semmilyen elv nem vezeti őket, soha nem voltak elveik. Ötletszerűen, hatalmuk fitogtatására. Más részüket nem gáncsolják el, hanem kegyesen engedik, hogy az emberek tovább kínlódjanak ezzel, ahelyett hogy visszavonnák azokat az intézkedéseket, amiknek a károkozását ezek a kezdeményezések enyhíteni próbálják.
  5. Némelyik kezdeményezés jól sikerül, és valami működő, a társadalomnak hasznot hozó, értéket teremtő dolog lesz belőle. Ekkor az öltönyös barmok fogsorukat villogtatva és nyűtt jelképeket lóbálva elujjongják, hogy ezt ők végig lelkesen támogatták, sőt eleve az ő ötletük volt. És mindenki nekik tapsol.
  6. Hoznak új intézkedéseket, amik némelyike mintegy véletlenül tönkreteszi mindazt, amit ők állítólag lelkesen támogattak. Ezt különösen akkor, ha közben választás volt, és a látszólag vesztes fél volt az, aki korábban azt állította, hogy támogatta. De amikor később a brancsnak ez a része kerül hatalomra megint, nem állít helyre semmit abból, amit valaha állítólag támogatott és a látszatrivális szüntetett meg.

Disclaimer. Ez egy akadémikus minitanulmány, amolyan íróasztal mögötti fejtegetés, bár íróasztalom sincsen. Elkészítése során nem történtek valódi alanyokkal folytatott kísérletek, és egyetlen öltönyös barmot sem bántalmaztunk vagy öltünk meg.
  Pedig igény az lett volna rá.

»»»»»»