Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Időzítés

Ezt le kell írnom, hogy áttekintésem legyen fölötte. Tehát attól, hogy az események zajlanak és bármely nap egyformán csak egy nap, bármekkora jelentősége van vagy nincs annak bárki életében – ez akkor is egy regény, és vannak dramaturgiai szempontok. Mármost van három dolog. A gyerekek jelenleg (a második rész második fejezetében) úton vannak, még odafelé tartanak, definiálatlan időtartamot fognak céljuknál tölteni, és aztán jönnek haza. Az odaút körülbelül négy év, a visszaút nyilván nagyjából ugyanennyi. Az nyolc. Ha legfeljebb négy éven belül hazaindulnak, akkor hazaérkeznek a következő namindanra, viszont kimaradnak dolgok, amiknek haszna lehetne. Még nincs definiálva, hogy mik. Ha viszont ott maradnak a namindanra, akkor abból maradnak ki.
  Ugyanekkor célszerű lenne, ha a második rész teljes terjedelmű lehetne, vagyis körülbelül egyezne az elsővel. Ha a következő namindant választjuk, akkor nem valószínű, hogy ez teljesül, ha viszont a következőt, akkor túllövünk. Mivelhogy az is célszerű lenne, ha nem dzsúmi közepén érnének haza, hanem rendesen a Nagy Kanyarral, szúnikhoz illően. Ekkor van a dramaturgia. Az első részt namindan-szisszakinnal zártuk és namindan-dzsúmival nyitottuk meg a másodikat, a szimmetria azt kívánná, hogy a második–harmadik határán is ezt tegyük, csakhogy akkor az olvasó kimarad a namindan élményéből. Ami hagyján (így járt), de én is.
  És a következő kérdés, hogy egy ponton el kell dönteni, hogy hányan is fognak hazatérni. A két lehetséges szám között van egy főnyi különbség.

»»»»»»