Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Fordítás magyarról magyarra

A tecsó webáruházának eredeti szövege, amikor kiveszünk valamit a kosárból:

Termék törlésre került

Nyelvtani javítással, mert magyar nyelv használja névelőt:

A termék törlésre került

Még egy nyelvtani javítással, mert a magyarban igék kerülnek felhasználásra, nem álsegédigék:

A terméket töröltük

Az adott helyzetben céltalan számítástechnikusi szemlélet megszüntetésével:

A terméket kivettük

A helytelen szóhasználat megszüntetésével, mivel ezeket a dolgokat a tecsó nem termeli, hanem árulja:

Az árut kivettük

»»»»»»