Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Četriem

četri mazi bērniņi
varavīksnes krāsiņas
saspēle varavīksnē
gulēdami zvaigzniņās

četras mazas dvēseles
sēdēdamas zvaigzniņās
dziedot par mīlestību
kopā brāļi – māsiņas

četri jauki mazuļi
divi brāļi un māsiņas
rotaļoties augstumā
sargā manas sirsniņas

»»»»»»