Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Általános értetlenség

Egyik pártot sem értem. Az MSZP azt mondja, hogy a határon túliak magyar állampolgárságához ne járjon szavazati jog és egészségügyi juttatások. A Fidesz azt mondja, hogy az MSZP nem érti, hogy ez nemzeti ügy.
  Az MSZP-t azért nem értem, mert ezzel föltaláljuk a másodrendű állampolgár fogalmát. Ez nem megy a huszonegyedik században, kérem szépen. Aki állampolgár, annak joga van az állam által biztosított szolgáltatásokhoz, szavazati joga van (ha nagykorú, nem áll büntetés alatt stb.). Éppen azért szavaztam a kettős állampolgárság ellen – és vállaltam, hogy magam ellen hergelek mindenkit, aki ettől vélte remélni Erdély átminősítését magyar tartománnyá –, mert nem tudnék elfogadni olyan rendszert, ahol többféle állampolgár van, teljes jogú és féljogú, felső kasztbeli és pária. Akinek állampolgársága van, az szavazzon és vegye igénybe az állam által biztosított juttatásokat, éljen az állampolgárok törvényes jogaival – és persze fizessen adót, ahogy a törvény megköveteli.
  De mondok valamit. Hajlandó vagyok változtatni az akkori álláspontomon. Hajlandó vagyok legközelebb arra szavazni, hogy igen, adjuk meg a határon túli magyaroknak az állampolgárságot, a következő két feltétellel:
  1. Teljesen ugyanazok lesznek a jogaik és a kötelezettségeik, mint a határon belüli magyaroknak. Vagyis ugyanúgy fizetnek adót a magyar APEH-nek, ugyanúgy megkapják a nyugdíjukat a Magyar Államkincstártól, egyszerűen megkülönböztethetetlenek lesznek a többi magyar állampolgártól. Csak máshol laknak.
  2. Nem kerülnek összeütközésbe annak az országnak a törvényeivel, ahol élnek.

De nem értem a Fideszt sem. Miért lenne ez nemzeti ügy? Nemzeti ügy az, ami foglalkoztatja a nemzetet. Megnyugtathatom őket, hogy a nemzet túlnyomó részének egy pillanatig sem fáj a feje amiatt, hogy a határon túli magyaroknak van-e állampolgársága vagy sem. És aki azt mondja, hogy de igen, az nem ismeri az embereket. Az embereket a saját problémájuk, a családjuk problémája foglalkoztatja. Egy kicsiny hányad van, akiket még valakinek a problémája a családjukon kívül. Esetleg éppen a határon túli magyaroké, de nem feltétlenül. Amit a Fidesz csinál, az egyszerű szavazatvadászat. Fütyülnek ők a határon túli magyarokra, csak szavazatokat akarnak. Ők is tudják, az olvasó is tudja, én is tudom, minek ebből faxnit csinálni?

»»»»»»