Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


viņas dzimšanas dienai

kā ir būt šais dienās?
kā tev tagad klājas?
kādas ir naktis,
kādi ir naktīs,
kad gribi sapņot, bet sapņi nenāk?

kā ir tagad dzīvēt?
kā cilvēkus mīlēt?
kādas ir dienas,
kādi ir dienās,
kad nerodi ceļu, kas vestu mājās?

»»»»»»