Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Tiszaeszlár, molnároszkár

A gyűlölködő ember sose éri be azzal, hogy gyűlölködik. Pedig nagyon egyszerű volna. „Én gyűlölöm a cigányokat. Okom nincs rá, de minek is? Gyűlölöm őket és kész.” Ezt is lehetne mondani, és vitathatatlan lenne. Azon nincs mit vitatkozni, ha valakinek van egy érzelme. De ilyen sosincsen, a gyűlölködő ember mindig okkal gyűlölködik. Csinál hozzá okot. Ez elég könnyű dolog, mert rengeteg gyűlölködő tudja használni ugyanazt az okot, akár más-más csoportok gyűlölésére is. Az okokat tovább is lehet örökíteni, némelyik kétezer éve kitart – de azért sosem árt, ha gyártunk újakat.
  Az egyik ősrégi gyűlölködési ok az, hogy a gyűlöletesek bántják a mi védtelen szeretteinket. Ennek legabszurdabb formája a „krisztusgyilkosok”, amikor a huszadik századi „keresztény” polgár az első században elhunyt Jézus Krisztus megölésével vádolja huszadik századi zsidó polgártársát, és szentül benne van az ő igazában, hogy az az ember saját születése előtt kétezer évvel megölte Jézust.
  Azazhogy helyesbítek: mostanáig ez volt a legabszurdabb formája. A tiszaeszlári vérvád esztelenségét messze überoló molnároszkári vérvád születésének lehettünk tanúi két napja. Szeretném hinni, hogy ez a csúcspont a nácizmus találékonyságában, de a történelemkönyv kételkedésre ad okot: bármennyire találékony egy náci, a következő náci még találékonyabb lesz.
  A tiszaeszlári vérvádnak megvolt a maga őrült és gonosz logikája. A ronda zsidók megölték a közülünk való, istenfélő keresztény Solymosi Esztert. Hányan? Legfeljebb féltucatnyian, de ezért gyűlölni kell a világon élő összes zsidót, azokat is, akik életükben nem is hallottak Solymosi Eszterről. A molnároszkári vérvád viszont fordított logikát használ. A ronda cigányok bántalmazzák a saját gyerekeiket. Nem, nem a mi gyerekeinket. A sajátjaikat, akik éppen úgy cigányok, mint ők!
  Ez egyedülálló a gyűlölködés történetében. Gyűlölünk egy népet, és hogy bánthassuk őket, azt hozzuk fel indokul, hogy ők is bántják egymást. Aki cigány gyerekeknek árt, azt gyűlölni és bántani kell, mondják, és indulnak ártani a cigány gyerekek szüleinek.
  Mert a molnároszkáriak vérvádja másra nem alkalmas, csak a pogromhangulat további szítására. A huszonegyedik század korszerű politikusának persze nem gőzölög a feje, higgadtan megmagyarázza, hogy ő ezt már hónapokkal ezelőtt mondta, mintha ez bármit számítana – mostanra került ki a híre a náci szubkultúrából. Éppen ettől a higgadt fejétől veszélyes.
  Az edelényiek aláírásgyűjtésbe kezdtek molnároszkár lemondatására, ámbár ha a rendőrség betartatná a törvényeket, akkor erre nem lenne szükség – a börtönből nem lehet polgármesterkedni. A parlament honlapján az áll, hogy képviselő és polgármester, ma is.
  Szeretném hinni, hogy a jövő héten már nem lesz az. De egyelőre attól tartok, sokan azt se értik, miért kellene lemondania. Ez lehet egyszerű butaság – de általában inkább a vakhit. Aki a cigányokról rosszat mond, annak csak igaza lehet.
  Nos, nincs neki.

»»»»»»