Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Nem lopnak autót, csak fenyegetnek vele

Azt olvasom, hogy megígérték hatszáz családnak, hogy csak akkor viszik el az autójukat, ha „honvédelmi típusú különleges jogrend” lesz.
  No, utánanéztem. „Honvédelmi típusú különleges jogrend” az nem kizárólag azt jelenti, hogy háború, hanem súlyos katasztrófahelyzet, járvány, elemi csapás, efféle. Eddig világos. De az, amit még olvasok – a hírt több lap is közölte –, az olyan sötét, mint egy katonatiszt feje.
  Ilyen nincs, elvtársak, hogy kiválasztunk hatszáz kocsit, „nyilvántartásba” vesszük őket, és megparancsoljuk a tulajdonosoknak, hogy ha a kocsi elromlik vagy eladjuk, akkor azt kötelezően jelentsék be. Először is arról nincs hír, hogy Zoltán és/vagy Tímea katona lenne, tehát a honvédségi szolgálati fegyelem kötelékébe nem tartozónak minősülvén, irányukban szolgálati kötelmet keletkeztető parancs foganatosítása nem eszközölhető. Értem, elvtársak? Magyarán civillel szemben katonának kuss, ha parancsolgatni akar. Kérni, azt szabad. A kérelem nem teljesítése esetén elnézés kérésének, majd hátra arc és visszakozz végrehajtását követően a helyszín elhagyásának van helye. Civil nyelven: kívül tágasabb!
  Másodszor pedig, ami fontosabb – mert ez eddig csak jogi okfejtés, most jön a józan ész –, ha beüt egy „honvédelmi típusú különleges jogrend”, civil nyelven baj, akkor a katasztrófa és az avégett intézkedő parancsnok az 1-essel jelölt pontban fog tartózkodni, a „besorozott” hatszáz kocsi a 2-től 601-ig beszámozott pontokban, a nyilvántartás pedig a hatszázkettes pontban! Ezek a pontok egymástól szükségképpen igen távol lesznek, és az a parancsnok, aki az 1-essel jelölt katasztrófahelyszínen tartózkodva lekéri weben a nyilvántartást, majd tíz kilométert gyalogol a legközelebbi nyilvántartásba vett járműig, az egyrészt mázlista (lehetett volna a legközelebbi nyilvántartott jármű kétszáz kilométerre is), másrészt hülye. Az 1-es pont közvetlen közelében hatvanöt jármű tartózkodik, amik megfelelnek a katasztrófa legküzdésére, csak nincsenek benne a nyilvántartásban, tehát nincsen hozzájuk jogrend.
  A speciális katasztrófahelyzetnek az a speciális következménye, hogy nem érdekli őtet a jogrend. Ha mondjuk jön egy árvíz és elsöpör harminc autót, azokról már legfeljebb utólag készülhet nyilvántartás, a biztosító kárbecslői fogják megcsinálni. Ha a következő harminc autó azáltal vész oda, hogy sebtiben azokból tudnak barikádot építeni, hogy az ár be ne törjön egy mellékutcába, ahonnan aztán lejt az út és egy egész városnegyed víz alá kerülhet, akkor azt a harminc autót össze fogják szedni a legközelebbi környékről és odaviszik barikádnak, akár szerepelnek bármiféle nyilvántartásban, akár nem. Majd a kárbecslés után azok is bekerülnek egy nyilvántartásba.
  Hasonló a helyzet, ha a honvédelmi típusú különleges jogrendet nem a természet vak erői generálják. Ha terroristák lövöldöznek és szükség van egy kisbuszra golyófogónak, akkor nem fog két kiskatona elmenni Tímeáék lakására, szépen becsöngetni és megkérdezni az ajtót nyitó gyereket, hogy apu-anyu itthon van-e, mert jöttünk a kocsiért. Nem, apu-anyu éppen azzal a kocsival ment el, és mire utolérik őket, elrekvirálják a kocsit és elviszik a tetthelyre, addigra a terroristák régesrég ízzé-porrá martalékoltak mindenkit. Ezt még egy katona is beláthatja, ezért golyófogónak a legközelebb található autót fogják elrekvirálni, nyilvántartás nélkül.
  És hogy a címre visszatérjek: ha akaratom ellenére elviszik az autómat, az lopás. Ha tudok róla, akkor rablás. Fegyveres rablás, hiszen katonáknál mindig van fegyver. Bűnszövetkezetben, viszont a büntetlen előélet enyhítő körülmény. Ezt mondja a nem honvédelmi típusú, normális jogrend.
  A honvédségnek nincsen joga a jogot felfüggeszteni és alternatív jogot életbe léptetni avégett, hogy azt csináljon, amit akar. Tudom, hogy ezt hiszi magáról, és bele is veszik a törvénybe, hogy legyen neki joga, de ettől még nincsen joga. Jogról érvényesen lemondani ugyanis nem lehet, és ezzel a törvénnyel a társadalom az összes meglevő jogáról potenciálisan lemondott. Ha én mint társadalom felhatalmazhatom a kormányt, hogy megszüntesse azt a jogrendet, ami őt kormánnyá tette, akkor az a jogrend nem létezik. Ideiglenesen fennállogat ugyan, amíg a kormány nem él a felhatalmazással, de az a jogbiztonság, ami csak addig érvényes, amíg a kormány alá nem ír egy rendeletet, nem jogbiztonság. Az ilyen jogrend nem jogrend. A kormány persze bizonyára csak akkor fog ilyen rendeletet kiadni, ha iszonyú fontos oka lesz rá, de az az ok, ami a kormánynak iszonyú fontos, a társadalomnak nem okvetlenül ugyanolyan iszonyú fontos.
  És ennek nincsen köze a jelenlegi magyar kormányhoz, mert a világ összes demokratikus országában érvényben vannak olyan törvények, amik lehetővé teszik a mindenkori kormányoknak, hogy ha szükséges, akkor felfüggesszék a jogot, a demokráciát, az államot, amivel önmaguk létezését szüntetnék meg, tehát fából vaskarika. (Nem demokratikus országokban ilyen törvényre persze nincs is szükség.)
  A világon minden katasztrófahelyzetre érvényes, hogy ha fellép, akkor cselekedni kell, éspedig gyorsan. Vagyis nem demokratikusan, mert a demokratikus megvitatás időbe telik. Ez azonban nem jelenti, hogy akkor az állam demokratikus jogrendjét is fel kell függeszteni. Honnan kezdve?
  Ráponyacsörmöst elönti az árvíz, iszonyú gyorsan rohanni kell és intézkedni, nem érnek rá megvárni, amíg összeül a képviselő-testület és döntést hoz. Majd jönnek rátermett, döntésképes emberek (akár a katonaságtól is), azok meghozzák az egyszemélyi döntéseket, parancsokat osztogatnak, a sokaság pedig végrehajtja. Így kell csinálni. De ettől ugyebár az ország többi részében még nincsen katasztrófahelyzet, a többiek csak a híradóból értesülnek a csörmösi árvízről.
  Serpengős megyében kitör a földrengés, egymillió ember marad fedél nélkül. Oké, de kilencmilliónak az életét ez még mindig nem érinti, azt az egymilliót is sokkal egyszerűbb, gyorsabb és praktikusabb sátortáborba, szállodába, laktanyába költöztetni, mint családoknál rekvirálni nekik szobákat.
  Rátörnek az országra a pomogácsok, feltartóztathatatlanul nyomulnak előre, ölnek, rombolnak, pusztítanak. Azonnal fel kell lépni ellenük, mese nincs, a hadseregnek teljes mozgósítást kell elrendelni, harci gépeket a levegőbe, harckocsikat az utakra, harci tengeralattjárókat a tenger alá, harcimarcikat a marcipánboltba! Komolyan azt tetszik hinni, hogy ebben a súlyos helyzetben ráérünk megvárni, amíg megírják a honvédelmi típusú különleges jogrend bevezetéséről és a honüzemeltetési típusú köznapi jogrend kivezetéséről szóló 1/12939. kormányrendeletet?

»»»»»»