Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Ne csetelj hulvával

Végre tudjuk, mire való a net: egy tekintélyes hittudós megmondta. Semmire. Ha ugyanis férfinak és nőnek tilos csetelnie, akkor másképpen kommunikálniuk se szabad, márpedig a net a kommunikációról szól. Ami hagyján, de az élet is. Ha nem lenne kommunikáció, akkor a Próféta nem alapíthatta volna meg az iszlámot, de azért vannak a kommunikációnak előnyei is. Ennek segítségével másztunk le a fáról.
  Persze tudom én, hogy az igazhitű muszlimok már majom korukban is ledobálták a fáról a nőstény majmokat, és ez azóta is következetes, igazhitű muszlim Rijádban felszáll a repülőgépre, aztán Ammán fölött kiugrik, mert akkor szólal meg a hangszóróban a kapitány, női hangon.
  A nagy muszlim hittudós, El-Mebaj szerint férfi és nő semmiféleképpen nem maradhat kettesben, mordizomadta. Mert hátha összebasznak. Igazából dehogyis, szó sincsen erről, Allahnak kell szentelni minden figyelmünket, és megtisztítani lelkünket mindentől, ami nem Allahnak szándoka szerint van, és hát ezért. Szóval hátha összebasznak. Mert ugye ha két férfi van négyszemközt, akkor lehet, hogy elkezdenek politizálni, vagy ha három férfi marad magára, akkor azok már, Allah irgalmazz, ultizni is tudnak, és ulánbátor ezek a dolgok sem Allahról szólnak, de ez neeeeem baj, a lényeg a látszat, és ha egy szobából kijön egy férfi meg egy nő, akkor az igazhitű muszlim berohan a szobába, és ha nem azt látja, hogy ott ül bent a gardedám, aki mostanáig vigyázott rájuk és aláírásával tanúsítja, hogy ezek ott végig két méterre ültek egymástól és kizárólag Allahnak tetsző dolgokról beszéltek, akkor az igazhitű muszlim visszarohan az utcára és üvölteni kezd, hogy Allah irgalmazz, Allah irgalmazz, ezek ottan a szobában kettesben voltak és hátha basztanak volt!
  És ilyenkor a férfi meg a nő elkezdi magyarázni, hogy de nem is, ahelyett, hogy megkérnék szépen az igazhitű muszlimot, hogy foglalkozzon a saját dolgával. De nem lehet, mert körülbelül öt másodperc állna rendelkezésükre, hogy az említett baszást végül tényleg megvalósítsák, mármint az igazhitű muszlimot basszák fejbe egy baseballütővel, mert a hatodik másodpercben körülveszi őket háromszáz igazhitű muszlim, és mind óbégatni kezdenek, hogy teremtő atyaszentúrallah, hát ezek nem tartották be a hulvát meg az azalát, azonnal a mufti elé velük, addig fenjétek a késeket, atyafiak, mielőtt Allah idesercint egy nagy kénköves ménkűt, amiért ezek ketten hátha keféltenek vala.
  Ha egy igazhitű muszlim háthaparáználkodást óbégatva rohan ki az utcára, akkor mindig előkerül a háromszáz igazhitű muszlim, akik aztán viszik a háthaparáznákat feldarabolni, mert az igazhitű muszlim csak Muszlímiában rohan az utcára. Londonban, Tokióban, Budapesten az igazhitű muszlim nem óbégat, akkor se, ha egy szál maga van a szobájában és jön a szobalány vagy a takarítónő. Allah látja lelkemet, még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy társalgásba elegyedik vele. Esetleg a fenekét is megpaskolja, amiért otthon Muszlímiában bárki másnak levágatná a kezét. Vagy a fejét.
  A hulva életbe, hogy felnőtt és elvileg értelmes embereknek nincsen más dolguk, mint azon spekulálni, hogy vadidegen emberek beszélgetnek-e ellenkező nemű emberekkel négyszemközt, vagy esetleg éppen kefélnek-e. És ha igen? Mi köze ahhoz akárhány tekintélyes szaúd-arab hittudósnak, hogy Kairóban Lejla és Ahmed miért maradt kettesben egy szobában? És ha dugtak, akkor mi van? Majd ha Allahnak ezzel valami problémája leszen, akkor ő saját hatáskörében intézkedik. Olvastad, szaúd-arab hittudós atyafi, a Fátihának azt a változatát, hogy biszmabdalláh-al-mutlaki r-rahmáni r-rahím al-hamdu labdalláh-al-mutlaki rabbi l-álamín, vagyis Abdullah al-Mutlakinak, a Kegyelmesnek és Könyörületesnek nevében, minden dicséret Abdullah al-Mutlakit, a Világok Urát illeti stb.? Hát nincs is! Allah van benne, nem Abdullah al-Mutlaki.
  Tudod mit, Abdikám? Ismered a viccet, ugye, hogy Kohn fagylaltot árul a bank előtt, odajön Grün és kér tőle egy forintot, mire Kohn azt mondja: sajnálom, megállapodtunk a bankkal: én nem adok kölcsön, ők nem árulnak fagylaltot. No, tessék kötni egy ilyen megállapodást Allahhal. Te nem vindikálsz jogot magadnak arra, hogy beleszólj vadidegenek életébe, ő pedig cserébe nem nyilatkozik nőgyűlölő, fasiszta baromságokat a sajtóban.

»»»»»»