Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Máglyára Székhelyivel! (Pirítós)

Újszerűnek semmiképpen sem mondható az a módszer, amivel a Fidesz a napokban nekitámadott Székhelyi Józsefnek, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatójának. A rendszerváltás óta valamennyi parlamenti párt rendszeresen alkalmazza ezt a technikát, ámbár többnyire a rivális pártok vezetői ellen. De az eljárás gyökerei régebbi korokba nyúlnak vissza. Legismertebb alkalmazása az inkvizíció, amely az eszme, a nemkívánatos gondolat megsemmisítését az azt valló személy megsemmisítésével valósította meg.
  Modern korunkban a módszer annyiban finomodott, hogy a személyt fizikailag meghagyjuk, csak politikailag, illetve Székhelyi József esetében szakmailag semmisítjük meg. Aki csúnyát mond Orbán Viktorról és a Himnuszról, erről a két, érzelmileg szemlátomást azonos megítélés alá eső nemzeti jelképről, az ne legyen színigazgató. Mivelhogy egyébként az. Ha újságárus lett volna, akkor az ne legyen. Semmi ne legyen, pusztuljon.
  Ami ezúttal a Fidesz dühét kiváltotta, az egy humoros karcolat volt. Biztosak vagyunk benne, hogy a Székhelyi humorán dühöngő honatyák nem állnak meg a Délmagyarország címlapjának olvasásánál, hanem továbblapoznak az utolsó oldalra, ahol Németh György karikatúrája áll: egy szónoki emelvény mögött szemlátomást illuminált férfi áll, s egy rendőr mondja szomorúan a társának: „Nem szondáztathatjuk meg – most csak az országot vezeti!” Az országot Orbán is vezette már, és később is szeretné még vezetni, ezért e cselekmény is ugyanúgy kimeríti a felségsértés fogalmát, mint Székhelyi humora. Biztosak vagyunk benne, hogy a képviselők, akiket ugye azért fizet a polgár, hogy őrködjenek a humor fölött, le fognak csapni az ilyen kilengésekre, és biztosak vagyunk benne, hogy utólag Gyimesi Kálmán operaénekes – aki szerint „Tokaj szőlővesszejével viccelődni csúnya és rossz humor” – is helyére fogja tenni Hofi Gézát, aki szintén egy mezőgazdasági termékkel viccölt. Mert a kukorica is az. Márpedig a kukoricával ne viccöljenek! Azzal nem szabad viccölni, a kukoricával!
  És biztosak vagyunk benne, hogy miután demokratikusan választott képviselőink végrehajtották azt, amit az államszocializmus sem próbált megtenni: kigyilkolták az országból a humort, nem állnak meg félúton, és máglyára küldik az eretnekeket és a démonokat is!
  

SzemFülöp

»»»»»»