Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Két év Nindával

316 711 szó e percig – a tervezett terjedelem közel 40 és a Kissy jelenlegi terjedelmének 32 százaléka. Kis híján akkora, mint a Forsyte Saga angolul. 298 sómir, számítás szerint 1002 oldal, a valóságban vagy egytucattal több. Ennyi készült el kereken két év alatt, és a haladási sebesség meg a tervezett terjedelem alapján a program azt mondja, hogy napra pontosan három év múlva lesz kész. 2521 oldalt fog nyomni. Ha tartjuk a tervezett terjedelmet, persze.
  Ebben a háromszázezer szóban Ninda negyvenkilenc évet öregedett, bejárt közel harminc világot, de a hírneve már messze megelőzi. Háromdíres fhangímester, három-négy nyelven beszél, Szinensi meggyőződése szerint saupu, úldjátékos és mindenféle csapatjátékban meg sirgásahiban is jeleskedik – de nem ettől híres. Szindoria egyik legismertebb és messze a legnépszerűbb embere a közvélemény-kutatások szerint, az ÀLAN folyamatosan felszínen tartja azt az ismertséget és népszerűséget, ami voltaképpen egy-két mellékes tulajdonságából ered, és őt magát nem is érdekli.
  A valódi tervet, amire Ninda hivatott, még éppen csak érintettük.

»»»»»»