Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Indexálás

„Ha például egy moszkvai esőzésnek egy adott napon 0,4 százalék, egy San Franciscó-i földrengésnek pedig 0,0003 százezrelék az esélye, akkor annak az esélye, hogy a két esemény egy napon történjen, 0,4*0,0003, vagyis 0,000012.”

Létre kellene hozni az Index tudományosan képzettebb változatát, a Felső Indexet, ahol már tudnak számokat elolvasni is.
  1. 0,4 százalék az annyi, mint egy százaléknak a 0,4-e, vagyis az egésznek 4 ezredrésze. Ez nem baj, ha később tényleg ezzel szorzunk, és nem 0,4-del, vagyis az egésznek a 4 tizedrészével.
  2. A „0,0003” kiejtése „három tízezred”. Tessék végiglépkedni a számjegyeken a tizedesvessző után, három nulla képviseli a tizedeket, századokat, ezredeket, aztán jön a hármas.
  3. Százezrelék, olyan nincs. Van százalék és van ezrelék (és van ázalék, állásban az Indexnél). Ahogy van ujjperc, de nincs ujjnegyedóra, van fényév, de nincs fényvíkend, van féleszű, de nincs 75% eszű!
  4. Ha létezne a százezrelék, az ugye az egésznek százezred részét jelentené, és „0,0003 százezrelék” azt jelentené, hogy egy egész százezred részének három tízezrede, vagyis három tízmilliárdod.
  5. Ha a tizedes számokat helyesen vesszővel jelöljük, akkor szorzásjelnek is tessék a helyeset használni. Van · és van ×, igazán van miből választani. A * az a programozástechnikai jelölés, ott viszont a tizedeseket ponttal jelöljük. Ez azért van, mert a programozástechnikában aránylag kevés az őrvezető, ezért a tizedeseknek nem kell két pont, elég egy.
  5. Ha viszont megmaradunk a programozástechnikai jelölésnél, akkor az olvasóban óhatatlanul fölmerül a kérdés, hogy mi lett volna, ha a cikkíró nem a golyóit tologatja, hanem rendeltetésszerűen használja a kezében levő számítógépet és azzal végezteti el a számítást. Akkor bizony 0,00012 jött volna ki, egy egész nullával kevesebb, vagyis tízszer annyi.
  6. Ha már némi erőfeszítés lett belefektetve a szorzandók kiejtésébe, és ez ügyben sikeresen megvalósítottuk a teljes kudarcot, akkor elmondom, hogy a szorzás végeredményét úgy kell kiejteni, hogy tizenkét milliomod. A szorzás helyes végeredménye tizenkét százezred.
  7. Ha az Index újságírója elolvasta volna ezt a cikket, akkor se vette volna észre, hogy két ötödik pont van benne.

»»»»»»