Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Én vagyok a Szolgáltató, mindenki térdre

Érdekes esetről számol be a Délmagyar, de még érdekesebb az, ahogyan a páciensek a helyzetet kezelik. Megegyeznek a szolgáltatóval.
  A szemlélettel van a gond, tetszik tudni. Én úgy tekintem, hogy a vízmű egy felnőtt bácsi, akinek már meg kellett tanulnia, hogyan bánjon a pénzével. A fábiánsebestyéniek némelyike nem.
  Én is nagyon sajnálom, ha szegény kicsi vízművet kár éri, adott esetben arra is hajlandó vagyok, hogy bekössem a térdét vagy kihozzam a bokorból a labdáját. De ha összetöri a játékait, tőlem ne kérjen újat.
  Végtelenül elszomorít, hogy a vízműnek olyan alkalmazottat sikerült kifognia, aki nem tudja megkülönböztetni az egyest a kilencestől, de nem én voltam a személyzetis. A vízmű perelje azt, aki tévedett, akasszon a kirúgott leolvasó nyakába milliós pert, tegyen, amit akar. De a vásárlót büntetni azért, mert a cégnél alkalmatlan emberek vannak, az nagyon nem szép dolog ám!
  Ha én vezetném a vízművet, mindenekelőtt vizsgálatot indítanék, tisztázandó, hogyan tévedhetett a leolvasó ekkorákat, és ha már tette, akkor hogyan maradhatott ez ennyi ideig titokban. Aztán megbüntetnék mindenkit, akinek a hibája közrejátszott a kár keletkezésében, és aki többet fizetett, mint amennyit vizezett, azt értesíteném a túlfizetésről és jóváírnám neki. Az ingyen kiadott vizet pedig reklámra elköltött pénznek tekinteném és igyekeznék kussolni róla. Mert ha be is tudom hajtani, az a pénz nem kompenzálja az elszenvedett erkölcsi veszteséget.
  De hát ugye nem én vezetem a vízművet. Úgyhogy az van, ami lenni szokott: a Szolgáltató kegyesen fogadja alattvalóinak bókolását és számba veszi jószágait. Ha veszteséget lát, akkor felháborodva bejelenti, hogy őt meglopták, és ötvenszeres bírsággal sújtja alattvalóit. Hetedíziglen bűnhődniük kell a Felséget ért kárért.
  Természetesen ha valaki netán magától veszi észre, hogy többet fizetett, annak a Felség csak jogerős bírósági ítélet után fizet, csak hat hónapra visszamenőleg és kamat nélkül. Akkor sem ad pénzt, csak jóváír a későbbi számlákon. De ha az alattvalót marasztalja el a Felség, akkor bíróság nélkül, azonnal fizetni kell, készpénzben, évtizedekre visszamenőleg. Van bírság, büntető kamat, késedelmi kamat, és ezek mind-mind kamatoznak.
  Ennyit igazán megérdemel a Szolgáltató, Isten földi helytartója.

»»»»»»