Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Empirikus fizika

A jelenség zónaidő-különbséggel nem magyarázható, tehát kétféle megoldása lehet.
  a) Egy hipotemporális mező vagy inkább örvény keletkezett, amelynek átmérője legfeljebb két méter, ezen belül az idő fokozatosan lelassul; intenzitása változó, az is lehet, hogy szakaszosan jön létre és enyészik el. Az örvényen belül tartózkodó megfigyelő természetesen a relativitáselméletből következően semmit sem észlel, csak a külső szemlélő látja, hogy az örvényen belül és kívül másképpen telik az idő. Az eltérés eddig 45-60 perc volt. Az örvény keletkezésének módja, energiaforrása ismeretlen, így a jelenség ezutáni lefolyása megjósolhatatlan – éppúgy előfordulhat, hogy egy pukkanással elenyészik, mint az, hogy óriásivá dagad és beborítja a fél utcát vagy az egész Földet. Nem tudhatjuk. Ennek folytán nemcsak védekezni nem tudunk ellene, de azt sem láthatjuk át, hogy voltaképpen mekkora veszélyt jelent.
  b) Elemet kéne cserélni az előszobai órában.

»»»»»»