Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Emberiesség elleni bűntett

Ezzel vádolják a klubhíradó szerint a most elfogott szerb háborús bűnöst.
  De csak a klubhíradó szerint. Akik vádolják, azoknak ilyen marhaság nem jut eszébe. Ők meg tudják különböztetni az emberiességet (a más emberek iránt érzett pozitív, fair hozzáállást, idegen szóval humanizmust) az emberiségtől (a Földön élő emberi lények összességétől). Ha nem tudnák megkülönböztetni, akkor a védő elővenne egy szótárat és egy törvénykönyvet, és közölné, hogy a humánus érzelmek jó dolgok, de megsértésüket semmi se tiltja.

A magyar nyelvnek sajátsága, hogy ugyanabból a szótőből sokféle szót tud képlet képlékeny képed képeszt képes képesség képző képezni. Összekeverésük nem céloz célzás célszerű, mert jó eső esik esemény esendő eset esély van rá, hogy hülyeséget fogunk mondani.

»»»»»»