Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Elvették a közgyógyomat

Mérhetetlenül meg vagyok sértve. Félreolvastak két magánhangzót (krízis helyett krőzus) és elvették a közgyógyomat arra való hivatkozással, hogy négyezer forinttal többem van, mint amennyit főmagasságos istenségeik parancsoltak. Aki ezentúl a NER-t élteti, tartozik nekem egy közgyóggyal. Is. A következő parlamenti választásokon pedig, ha lesznek valaha olyanok, ne számítson rám olyan párt, amelyik nem hív föl egy héten belül, hogy ők elintézik a közgyógyomat. Nem a választások után egy héten belül. Előre tessék bizonyítani. Most egy héten belül. Tizenöt napig fellebbezhetek, de nincs mire hivatkoznom, úgyhogy kérhetek méltányossági közgyógyot. Pedig az nekem alanyi jogon jár. Az új kormány kezdheti azzal, hogy kártérítést fizet nekem a neristák lefoglalt prédájából.

»»»»»»