Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Csak az első tízmillió nehéz

Az S elkészültével 10,7 millió betűnk van a lezárt anyagban. 1051-féle karakter, ebből 174 csak egyszer fordul elő, a szóközök viszont közel másfél millióan vannak.
  Most a sürvedik és a sürvedés tetszett meg. A sűrű származékai, azt jelentik, hogy sűrűsödik a homály, vagyis alkonyodik, alkonyodás. Maga a sűrű annak az alapszónak az elhomályosult melléknévi igeneve, amiből a serkent és a sürög is származik (meg még egy csomó szó). Később növényekhez kapcsolták, így nyerte mai jelentését.

»»»»»»