Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Anatomikus pszicholokáció

Megint tanultam valamit. Az atya felelősségre vonja a testvért, mert paráználkodott egy szajhával és beszennyezte halhatatlan lelkét.
  Ez persze nem érvényes minden országra, korra, rendre és felekezetre, de most már tudom, hogy 1600-ban a jezsuitáknak hol volt a lelkük.

»»»»»»