Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Állatkák a Facebookon – Animals on Facebook

Hungarian

A Facebook egyáltalán nem reklámozza, de hosszabb ideje színes állatkákkal és mindenféle egyébbel is lehet díszíteni hozzászólásainkat. Csak ezek nem érhetők el ilyen helyettesítő jelsorozatok beírásával:
  130914-2.jpg
  Más módszerre van szükség.

1. Töltsd le és installáld a BabelMap programot. Indítsd el.
  2. Válaszd a Select Unicode Block nevű listában a Miscellaneous Symbols and Pictographs nevű szakaszt.
  3. Ha a térképen kis rajzok helyett négyzeteket látsz, kattints a Composite Fontra. Ha így is négyzeteket látsz, akkor válaszd a Fonts menü Composite Font Mappings parancsát, majd a listában 1F300-nál keresd meg a Miscellaneous Symbols and Pictographs szakaszt, kattints rá, és a jobbra megjelenő fontlistában válaszd a Symbola fontot, majd kattints a Set Font gombra, majd az OK-ra.
  4. Válassz ki egy rajzot, például a békát (1F438). Kattints rá. Nyomd meg az F4-et (vagy használd az Edit menü Copy parancsát).
  5. Menj vissza a Facebookba és a hozzászólásod szövegébe illeszd be. Csak egy kis négyzetet fogsz látni, de amikor elküldöd a hozzászólást, megjelenik a kis zöld béka.

Jó tudni, hogy nem minden kép jelenik meg a Facebookban, amit a Miscellaneous Symbols and Pictographs tartalmaz. Listát nem készítettem, mert feltehető, hogy a Facebook időnként bővíteni fogja a készletet.
  Jelenleg ezek csak hozzászólásban jelennek meg, posztban nem.

Meg lehet oldani, hogy a szerkesztődobozban is megjelenjenek az állatok, bár nem színesben. Ehhez installáld a Social Fixert, ha még nem tetted meg, majd kattints a csavarkulcsra a felső kék csíkon, majd az Edit Social Fixer Options parancsra. Kattints a Styles (CSS) sorra. A nagyobbik szövegdobozba másold be ezt a sort:

textarea {font-family: symbola !important;}

Kattints a Save-re, töltsd újra a Facebook oldalát, és most már írás közben is látni fogod a fejecskéket.

English

Facebook doesn’t publish it at all, but you can ornament your comments with colorful animals and several other things, for a long time now. Just these can’t be reached by typing substitution symbols like these:
  130914-2.jpg
  You need another way.

1. Download program BabelMap and install it. Run it.
  2. In the list titled Select Unicode Block, choose the section Miscellaneous Symbols and Pictographs.
  3. If you see squares on the map instead of tiny pictures, click Composite Font. If still you’re seeing squares, choose Fonts menu, Composite Font Mappings, then in the list at 1F300, look for section Miscellaneous Symbols and Pictographs, click it, then in the font list at the right choose font Symbola, then click the Set Font button, then OK.
  4. Choose a drawing, for example, the frog (1F438). Click it. Press F4 (or use Edit menu, Copy).
  5. Go back to Facebook and paste it to the text of your comment. You’ll see a tiny square only, but when submitting your comment, the little green frog will appear.

Be warned not all pictures will appear on Facebook from Miscellaneous Symbols and Pictographs. I didn’t create any list since I suppose Facebook will make the set grow once in a while.
  For the time being, these appear only in comments, not in posts.

You can make the animals appear also in the edit box, but not in color. For this, install Social Fixer if you didn’t do it yet, then click the wrench on the top blue stripe, then the command Edit Social Fixer Options. Click the row Styles (CSS). Copy this line to the bigger text box:

textarea {font-family: symbola !important;}

Click Save, reload the Facebook page, and now you’ll see the little heads during typing, too.

»»»»»»