Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
A thorn és eth hang

A címadáshoz magyarázat kell. Ilyen hang, hogy thorn vagy eth, nincsen, van viszont egy-egy betű, amiket így hívnak és ezt a két hangot jelentik. Az izlandi írásban találhatók. Mai két hangunk ősi germán örökség az angolban és az izlandiban, de például a németből már kivesztek. A slendrián angolok mindkét hangot th-val írják, de az izlandiak két eredeti találmányú betűt használnak hozzájuk.
  

zöngétlen dentális frikatíva

  Az IPA-ban a görög ábécé thétájával jelölik a zöngétlen hangot, amit az izlandiban a thorn betű jelöl: Nagybetűvel Például a germán Thor isten neve a keresztnévben (meg egy tucat másikban) él tovább Izlandon. A betűt a germán rúnaírásból örökölték. Az IPA jele nem véletlen, az újgörögben ez a betű pontosan ezt a hangot jelöli, például a tengert csak régen ejtették nak (t + h-val, mint a mintha szóban), ma már zöngétlen dentális frikatívával az elején, és ugyanígy írják is,
  A hang nem nehéz, bár aki először próbálkozik, annak meggyűlik a baja vele. Az első angolórák nélkülözhetetlen kelléke, hiszen benne van olyan angol szavakban, mint vagy nem beszélve a és férfinevekről. A nyelvünket úgy állítjuk be, mint amikor -t akarunk mondani, de nem képezünk teljes zárat, csak rést, amin át kiengedjük a levegőt. De ha az olvasó velem tartott e cikksorozat korábbi részeiben, akkor mindezt már a fenti táblácskáról is leolvasta.
  A megvan az említett három nyelven kívül például az arabban, ahol a betűje (például három). Megvan a spanyolban is, ahol c-vel ( Svédország) vagy z-vel írják ( emelni). (A spanyol nem túl közismert, nálunk általában azt hiszik, hogy -et kell mondani, pedig az legalábbis a legnagyobb presztízsű kasztíliai nyelvjárásban.)
  A leggyakrabban azonban th-val jelölik a hangot. Például az albánban, a korniban, a walesiben és a szuahéliben.
  
zöngés dentális frikatíva

  A hang zöngés párját az IPA az izlandi eth betűből vette át: (A betű neve kiejtve a másik hanggal van: ) A betű formája az ókelta ábécéből ered. Az izlandiban persze nagybetűs párja is van: amire az IPA-nak nincs szüksége. (Sose szabad elhinni olyan zagyvaságokat, hogy a filmrendezőt Fridrik Thor Fridrikssonnak vagy valami hasonlónak hívják. Az helyesen ) Angolórán ezt a hangot is tanuljuk, hiszen kell a és szavakhoz, még a the névelő is vele kezdődik.
  Az újgörögben a delta betű ezt a hangot jelöli. (Az ógörögben még volt.) A latin betűs nyelvek d-vel írják (mint a spanyol) vagy dh-val (mint az albán vagy a szuahéli), a walesi pedig dd-vel. (A walesi szöveg hemzseg a dd, ff és ll kettős betűktől, amik szó elején is bőségben akadnak. Ide példaként a boldog új évet illik, ami kiejtve ) Az arabban betűvel írják, arany.

»»»»»»