Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
A gárda, a gá-ár-da

Érdekeseket olvasok a gárdaperről szóló cikkben. Támadt róla pár gondolatom.

A Magyar Gárda tevékenysége félelmet válthat ki olyan idős, vallásos zsidókban, akik már szörnyű időket éltek át, mondta a tárgyaláson Egri Oszkár a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének jogi képviselője.
  Én nem vagyok meggyőződve róla, hogy csak őbennük. Nem kell átélni valamit ahhoz, hogy féljünk tőle. Szerintem mindenki, aki gondolkodni képes, fél attól, hogy rátámadnak és elhurcolják. Nem kell idősnek és vallásosnak lenni ahhoz, hogy valaki úgy érezze, hogy egy neonáci csoport hatalomra kerülése esetén menekülnie kellene ebből az országból. Elég, ha valaki zsidó. Vagy cigány. Esetleg homoszexuális, katolikus, baloldali, fogyatékos, külföldi, vagy aki bármiféle okból nem fér bele a szép új világrendbe.

[…] Gaudi-Nagy Tamás, a Magyar Gárda Egyesület jogi képviselője. Szerinte az, hogy a Gárda tagjai milyen egyenruhát viselnek, ízlés dolga. Még ha ezek a szimbólumok egyes társadalmi csoportokban rossz érzést keltenek is, ezen az alapon nem lehet egy szervezetet feloszlatni.
  Világos. Akkor vegyük át ezt a gondolatmenetet. Ha létrejön egy Üssétek Gaudi-Nagy Tamást Egyesület, amely azt tekinti életcéljának, hogy bárhol, ahol meglátja, üsse őt, és összetartozásukat az egyesület nevével ellátott póló viselésével is hirdeti, akkor ez feltehetően rossz érzést kelt Gaudi-Nagy Tamásban, a családjában, a barátaiban és mellesleg mindenkiben, aki elítéli az erőszakot. De ezen az alapon nem lehet ezt az egyesületet feloszlatni.
  Felhívom a figyelmet, hogy a példa egyáltalán nem sántít. Mint köztudott, az árpádsávos zászló rengeteg emberben olyan érzést kelt, mintha az „üssétek a zsidókat és a cigányokat” felirat lenne rajta olvasható.

[Dósa István, a gárda „országos főkapitánya”] Mint mondta, az egyesülettel, valamint a Jobbikkal nincs közvetlen kapcsolatuk és ők nem párthadsereg.
  Biztosan így van. Már csak azért is, mert ha párthadsereg lennének, nem kellene pereskedni a feloszlatásukról, mert létre se jöttek volna. De nekem valamiért az az érzésem, hogy azért kell külön egy egyesület (elnöke Vona Gábor), egy Jobbik (vezeti Vona Gábor) és egy gárda (főkapitánya Dósa István), hogy el lehessen mondani, hogy ők nem azonosak. Gyakorlatilag az történik, mintha egy fiktív számlákkal manipuláló vállalkozó minden egyes fiktív számlához létrehozott volna egy teljesen külön céget, némelyiknek ő lenne a tulajdonosa, másoknak egy-egy barátja, és amikor lebukik, akkor azt mondaná, hogy de kérem szépen, én csak ezt az egyet csináltam, amelyikkel a kezemben elkaptak, az összes többit más-más cég követte el.

A gárda egy mozgalom, alulról jövő kezdeményezés, amelynek mintegy ezer tagja főként emailen tartja a kapcsolatot.
  Dicséretes, hogy őskori eszmékhez modern technikát használnak. De úgy tűnik, hogy felvonulni nem emailen szoktak.

Dósa ugyanis azt válaszolta, hogy hivatásos katona múltja miatt a tavalyi első gárdistaavatáson Usztics Mátyás kérte fel őt a gárda vezetésére.
  Ez rögtön világos képet teremtene, ha tudnánk, hogy Usztics Mátyás kije a gárdának. De nem tudjuk. Viszont azt most már tudjuk, hogy a gárdának, amely nem párthadsereg, jól jön, ha az országos főkapitány olyasvalaki, aki hivatásos katona volt. Tehát a „nem párthadsereg” azt jelenti, hogy hadsereg ugyan, de nem párthadsereg.

Egyébként a megyei szervezők (kapitányok) találkozóján is őt kérték fel arra, hogy egy évig szervezze a csapatot, vezetői posztja így saját elmondása szerint a kapitányok bizalmán múlik. Furcsa ugyanakkor, hogy a megyei kapitányokat épp ő nevezi ki. „Ez egy hierarchikus szervezet sajátos szabályokkal", mondta erre a gárda főkapitánya.
  Jó, hogy ez utóbbit elmondta, mert enélkül azt hinnénk, hogy itt sógor-koma-jóbarátság van. Én kinevezlek téged, te kinevezel engem. Mi kinevezzük őt, ő kinevez minket. Ha a főkapitány nem magyarázza meg ilyen világosan, akkor olyat találtam volna írni, hogy mint titkár kinevezem magamat elnökké, és mint elnök kinevezem magamat titkárrá.
  De hát így már minden világos. Őnáluk sajátosak a szabályok, ez mindent megmagyaráz.

Dósa hangsúlyozta azt is, hogy akcióikkal nem egy etnikumot támadnak, hanem mindig konkrét jelenségekre mutatnak rá.
  Viszont homály borul még a kérdésre, hogy mi történik, ha a konkrét jelenségekre való rámutatás egy etnikum támadását okozza. Avagy ellenkezőleg: mi történik, ha olyan konkrét jelenségek merülnek föl, amiknek semmi közük semmilyen etnikumhoz? Itt van például az a probléma, hogy a válást követően sokan elhagyják a házastársuknak ítélt lakást, de más hely nincs, ahova mehetnének, és így hajléktalan lesz belőlük. Ez a probléma nem függ össze etnikummal, így ha a gárda szót emelne ezzel kapcsolatban, akkor nem kellene megmagyarázni a bizonyítványukat, akkor mindenki magától is látná, hogy nem támadnak etnikumot. Milyen ötlet?

Itt Vona Gábor arról tájékoztatta a gárdistákat, hogy ez a politikai per nem az egyesület, hanem a magyarság ellen folyik.
  Azt nem mondta meg, hogy ezt a következtetést miből vonta le?

Egyébként ha Vona Gábor jelenti a magyarságot, akkor én marslakóság szeretnék lenni.

»»»»»»