Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
A hét írásjegye: 了 a múltjel

A jel kartalan változatának jelentését nem lehet egy magyar szóval megadni. A kínai izoláló nyelv, nem ragozza, toldalékolja a szavakat, ehelyett külön szócskák szolgálnak a nyelvtani viszonyok kifejezésére. A ilyen szó: mondatokban befejezettséget, múltbeli eseményt, felszólítást jelent. Liǎo ejtéssel lehet ige: befejezni, melléknév: figyelemreméltó, illetve a magyar -hat igeragnak is megfelel.
  Például shòubùliǎo elfogadhatatlan. Szó szerint „fogad-nem-hat”. Az igét is kiteszem táblácskán.

»»»»»»