Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


A Ā B C D E G I J K Ķ L Ļ M N Ņ P R S Š T U V Z

Latviešu Angļu Tabula
adīt to knitgaidīt
aicināt to invite, to call, to appealaicināt
aizmigt to fall asleepmigt
aizmirst to forgetplīst
aizstāt to substitute, to replacekrāt
aizstāvēt to defend, to protectgribēt
akcentēt to emphasizezīmēt
algot to hire, to employdzīvot
analizēt to analyzezīmēt
apdrošināt to insureaicināt
apgalvot to declare, to assert, to arguedzīvot
apgrūtināt to bother, to burdenaicināt
apgūt to acquiregūt
apklust to fall silent, to die downplīst
apkopot to sum up, to summarizedzīvot
apliecināt to confirm, to acknowledgeaicināt
aplūkot to look at, to view, to examinedzīvot
apmeklēt to visitzīmēt
apmierināt to satisfyaicināt
apprecēties to get marriedpeldēties
apstiprināt to confirmaicināt
apstrādāt to processrunāt
apstrīdēt to question, to disputegribēt
aptaujāt to interview, to survey, to pollrunāt
aptvert to grasp, to cover, to realizedzertdzert
apvienot to unite, to combinedzīvot
apzīmēt to mark, to denotezīmēt
apzināties to realize, to be awareturpināties
ārstēt to treat, to curezīmēt
art to ploughart
atbalstīt to supportgaidīt
atbildēt to answergribēt
atbilst to correspond, to matchnīst
atbrīvot to set freedzīvot
atbrīvoties to get freedarboties
atcelt to cancelcelt
atcerēties to rememberpeldēties
atgādināt to remindaicināt
atgriezties to returnlauzties
atjaunot to renew, to restoredzīvot
atkāpties to step back, to retireslēpties
atkārtot to repeatdzīvot
atklāt to reveal, to discoverkrāt
atlaist to release, to dismisslaist
atļauties to afford, to take the libertyļauties
atpūsties to restpūsties
atrast to findatrast
atrasties to be situated, to be foundrasties
atsacīties to refuseatsacīties
atslābt to relaxsalt
atspoguļot to reflectdzīvot
atstāt to leave, to desertkrāt
atšķirt to distinguishdurt
atšķirties to differšķirties
atteikties to refusejaukties
attēlot to describe, to depictdzīvot
attiecināt to attribute, to applyaicināt
attīstīt to developgaidīt
attīstīties to develop, to advancemācīties
atturēties to refrainturēties
atvieglot to relievedzīvot
atzīt to acknowledge, to recognizepazīt
atzīties to confessiepazīties
audzēt to grow, to breed, to raisezīmēt
audzināt to bring upaicināt
augt to grow, to increaseaugt
aust ‘darināt stellēs’ to weavelaist
aust ‘tuvoties lēktam’ to dawnplīst
aut to put on one’s shoes and socks, to dressautļaut
baidīt to frighten, to scaregaidīt
baidīties to fear, to be afraidmācīties
baiļoties to be afraid, to worry, to feardarboties
balsot to votedzīvot
balstīt to supportgaidīt
balstīties to lean, to base onmācīties
barot to feeddzīvot
bārt to scoldkārt
baudīt to enjoygaidīt
bāzt to shove, to thrustlauzt
bāzties to bother, to impose oneselflauzties
bēgt to run away, to fleecept
bēguļot to be on the rundzīvot
beigt to end, to finish, to stoplūgt
beigties to finish, to be overlūgties
belzt to strike, to hitberzt
bērt to pour, to strewsvērtsvērt
berzt to rub, to clean to scrubberzt
berzties to rub oneself, to rubberzties
bilst to say, to utternīst
birt to pour (out), to fallsalt
bīties to fear, to be afraidbīties
blenzt to stare (vacantly)berzt
bļaustīties to bawl (and squall)mācīties
bļaut to bawl, to yellļaut
bojāt to damagerunāt
braukt to go, to drive, to ridejaukt
brāzt to storm, to rushlauzt
brāzties to storm, to rushlauzties
brēkt to crybrēkt
bremzēt to apply/put on the brakeszīmēt
brīdināt to warnaicināt
briest to swellnīst
brīnīties to wonder (at)mācīties
brist to wadebrist
brukt to fall to pieces, to collapse to crumblebrukt
burt to conjuredurt
būt to bebūt
būvēt to buildzīmēt
celt to lift, to buildcelt
celties to rise, to get upcelties
ceļot to traveldzīvot
censties to striveplesties
cept to fry, to bakecept
cepties to bake, to broilcepties
cerēt to hoperedzēt
ciemoties to be on a visitdarboties
cienāt to entertain, to treatrunāt
cienīt to respectgaidīt
ciest to suffer, to bearpūst
ciesties to restrain oneselfpūsties
cīnīties to struggle, to fightmācīties
cirpt to shearpirkt
cirst to cut, to fellcirst
čiept to pinchkāpt
čukstēt to whispergribēt
dabūt to getdabūt
dalīt to dividegaidīt
dalīties to sharemācīties
darboties to act, to work, to functiondarboties
darināt to makeaicināt
darīt to do, to makegaidīt
dauzīt to beat, to battergaidīt
dāvināt to give, to presentaicināt
definēt to definezīmēt
degt to burn, to be on firecept
degt ‘aizdedzināt’ to lightsegt
dejot to dancedzīvot
deklarēt to declare, to statezīmēt
demonstrēt to demonstratezīmēt
derēt to suit, to fitredzēt
dergties to feel disgusted (with)segties
dēt to lay (eggs)spēt
dēvēt to callzīmēt
dibināt to found, establishaicināt
diegt to tack, to stitchlūgt
dīgt to sproutsalt
dīkt to humjaukt
dilt to wear out, to lose weight, to wanesalt
domāt to thinkrunāt
dominēt to dominate, to prevailzīmēt
dot to givedot
doties to make for, to set out, to godoties
draudēt to threatengribēt
draudzēties to be friendsdraudzēties
drāzt to cut, to sharpenlauzt
drāzties to rush, to dashlauzties
drebēt to trembleredzēt
drīkstēt to dare, to have permissiongribēt
drupt to crumbleklupt
dūkt to hum, to buzzjaukt
durt to stab, to prickdurt
dusēt to restgribēt
dusmoties to be angrydarboties
dzelt to stingcelt
dzemdēt to give birthzīmēt
dzenāt to drive from place to placerunāt
dzert to drinkdzertdzert
dzēst to put out, to extinguishplēst
dziedāt to singdziedāt
dziedēt to healzīmēt
dzimt to be bornsalt
dzirdēt to heargribēt
dzīt ‘kļūt veselam’ to heallīt
dzīt ‘likt darīt’ to drive, to rushdzīt
dzīties (pakaļ) to chasedzīties
dzīvot to livedzīvot
ēdināt to feedaicināt
eksistēt to existzīmēt
elpināt to apply artificial breathingaicināt
elpot to breathedzīvot
elst to breathe heavily, to pantelst
ēst to eatvest
fiksēt to record, to fixzīmēt
finansēt to financezīmēt
gādāt to see (to), to look afterrunāt
gadīties to chance, to happenmācīties
gaidīt to wait (for), to expectgaidīt
garantēt to guarantee, to ensurezīmēt
garšot to like, to tastedzīvot
gatavot to prepare, to cookdzīvot
gatavoties to get ready, to preparedarboties
gausties to complainlaisties
gāzt to overturnlauzt
glabāt to keeprunāt
glābt to save, to rescueglābt
glābties to save oneselfglābties
glaudīt to stroke, to caressgaidīt
glaust to smoothlaist
glausties to snuggle uplaisties
gludināt to ironaicināt
godāt to honourrunāt
grābt to rake, to grapglābt
graut to destroyļaut
grauzt to gnawlauzt
grebt to carveglābt
grēkot to sindzīvot
greznot to adorndzīvot
gribēt to wantgribēt
gribēties to wantturēties
griezt to cut, to turnlauzt
griezties to rotate, to turnlauzties
grimt to sinksalt
grozīt to change, to turngaidīt
grūst to pushlaist
grūsties to push (oneself)laisties
grūstīt to jostlegaidīt
grūt to collapse, to break downgūt
gudrot to think, to speculatedzīvot
guldīt to put to bed, to burygaidīt
gulēt to sleep, to liegulēt
gurt to get tiredsalt
gūt to get, to gaingūt
gvelzt to chatterberzt
ģērbt to dressglābt
ģērbties to dressglābties
ģībt to faint (away)salt
identificēt to identifyzīmēt
iebilst to object, to protestnīst
iecelt to appoint, to lift incelt
iedomāties to imaginepriecāties
iegādāties to purchasepriecāties
ieguldīt to investgaidīt
iegūt to get, to obtaingūt
iekārtot to arrange, to set updzīvot
iekļaut to include, to incorporateļaut
iepazīstināt to introduce (to)aicināt
iepazīt to get acquainted, to get to knowpazīt
iepazīties to become acquaintediepazīties
ierasties to arrive, to comerasties
ieraudzīt to get sight, to noticeraudzīt
ierīkot to arrange, to set updzīvot
ierobežot to restrictdzīvot
ierosināt to propose, to suggestaicināt
iesaistīt to involve, to draw ingaidīt
iesaistīties to join, to take partmācīties
ieskaitīt to include, to enlistgaidīt
ieslodzīt to imprison, to lock upraudzīt
iesniegt to submit to hand inlūgt
iestāties to enter, to join, to enrollpriecāties
iet to go, to walkiet
ieteikt to advise, to suggestjaukt
ietekmēt to influencezīmēt
ietilpt to containsalt
ietvert to contain, to includedzertdzert
ievainot to injuredzīvot
ievērot to noticedzīvot
ieviest to introduce, to establishpost
ievietot to insert, to placedzīvot
ilgoties to long (for)darboties
ilgt to lastsalt
informēt to informzīmēt
integrēt to integratezīmēt
interesēt to interestzīmēt
interesēties to be interesteddraudzēties
irt ‘airēt’ to rowdurt
irt ‘raisīties, ārdīties vaļā’ to rip (open)salt
īstenot to put into practicedzīvot
izbrīnīt to surprisegaidītpētīt
izcelties to break out, to originatecelties
izcīnīt to win, to get by strugglegaidīt
izdot to publish, to issue, to givedot
izdoties to succeeddoties
izglītot to educatedzīvot
izlikties to pretend, to appeartikties
izmantot to use, to utilizedzīvot
izmist to despairplīst
iznīcināt to destroyaicināt
izpausties to express oneself, to showlaisties
izplatīt to spread, to disseminate, to distributegaidīt
izplatīties to expand, to spread, to escalatemācīties
izrādīties to turn out, to prove, to show offmācīties
izraisīt to causegaidīt
izrietēt to result, to followgribēt
izsludināt to announceaicināt
izsniegt to hand out, to issuelūgt
izteikties to speak, to express the opinionjaukties
iztikt to get along, to live (on), to get bytikt
izturēties to behaveturēties
izvietot to place, to locatedzīvot
izvirzīt to nominate, to put forwardgaidīt
jāt to ride (a horse)krāt
jaukt to mixjaukt
jaukties to interferejaukties
jaust to sensepūst
jautāt to askrunāt
jēgt to understandslēgt
jokot to jokedzīvot
jozt to put on a beltlauzt
jūgt to harnesslūgt
jukt to fall to pieces, to become confusedbrukt
jumt to roofstumt
just to feel, to sensejust
justies to feeljusties
kaist to glow (with)plīst
kaitēt ‘darīt ļaunu’ to harmzīmēt
kaitēt ‘izraisīt sliktu pašsajūtu’ to be the matter withsēdēt
kaitināt to teaseaicināt
kalpot to servedzīvot
kalst to dry up, to witherkalst
kalt to forgemalt
kampt to seize, to snatchkāpt
kāpt to climb, to ascendkāpt
karāties to hangpriecāties
kārdināt to temptaicināt
kārot to desire, to crave (for)dzīvot
karot to wage, make war, to fightdzīvot
karst to grow hotplīst
kārt to hangkārt
kārtot to put in order, to arrangedzīvot
kāsēt to coughzīmēt
kasīt to scrapegaidīt
kāst to filter, to strainpost
kaukt to howl, to whinejaukt
kaut to kill, to slaughterļaut
kautrēties to feel shydraudzēties
kavēt to delayzīmēt
kavēties to be latedraudzēties
klaigāt to shoutrunāt
klaiņot to stroll, to wanderdzīvot
klāt to coverkrāt
klausīt to obeygaidīt
klausīties to listenmācīties
klauvēt to knockzīmēt
klepot to coughdzīvot
klibot to limpdzīvot
kliegt to crylūgt
klīst to rove, to ramblenīst
klupt to stumbleklupt
klusēt to keep silentzīmēt
kļaut to clasp to one’s breastļaut
kļūdīties to make a mistake/slipmācīties
kļūt to becomegūt
knābt to peckglābt
kniebt to pinchglābt
komentēt to commentzīmēt
kompensēt to compensate, to reimbursezīmēt
konkurēt to competezīmēt
konsolidēt to consolidatezīmēt
konstatēt to establish, to statezīmēt
kontrolēt to controlzīmēt
kopt to take care of, to cultivatekāpt
kost to bitelaist
košļāt to chewrunāt
krākt to snorejaukt
krāpt to cheatkāpt
krāsot to color, to paintdzīvot
krāt to save (up), to collectkrāt
kratīt to shakegaidīt
kraut to heap, to pile (up)ļaut
krist to fallkrist
kristies to decrease, to dropkristies
kristīt to baptizegaidītpriecāties
kult to thresh, to whipkult
kūpēt to smokegribēt
kurināt to heataicināt
kurt to make firedurt
kustēties to moveturēties
kustināt to moveaicināt
kvēpt to blacken with sootsalt
ķemmēt to combzīmēt
ķept to stick tocept
ķērkt to croakbrēkt
ķert to catchdzertdzert
ķerties to catch hold, to take upķerties
ķildoties to quarreldarboties
labot to repair, to correct, to fixdzīvot
laimēt to winzīmēt
laist to letlaist
laisties to fly, to take a flightlaisties
laistīt to sprinkle, to watergaidīt
lamāt to call names, to swearrunāt
lāpīt to mend, to darngaidīt
lasīt to readgaidīt
laulāt to marryrunāt
lauzt to breaklauzt
lauzties to wrestle, to force one’s way, to strugglelauzties
lēkāt to jumprunāt
lēkt to jump, to risebrēkt
lemt to decidelemt
lenkt to chase, to pursuetrenkt
lepoties to be proud (of)darboties
lēst to calculate, to reckonplēst
lidot to flydzīvot
līdzēt to helpgribēt
liecināt to give evidence, to testifyaicināt
liegt to forbidlūgt
liekt to bendjaukt
liekties to bendjaukties
lielīt to praisegaidīt
liet to pourliet
lietot to usedzīvot
likt ‘dot rīkojumu’ to order, to maketikt
likt ‘novietot’ to put, to placetikt
likties to seemtikties
likvidēt to liquidate, to eliminatezīmēt
līmēt to gluezīmēt
lipt to stickklupt
līst to creep, to crawllīst
līt to rain, it is raininglīt
locīt to foldsacīt
lūgt to ask, to beglūgt
lūgties to entreat, to pleadlūgties
lūkoties to look, to gazedarboties
lūzt to breaklūzt
ļaut to allow, to permit, to letļaut
ļauties to yield, to give way, to surrenderļauties
ļimt to sink down, to collapsesalt
mācēt to be able, to knowmācēt
mācīt to teachgaidīt
mācīties to learnmācīties
mainīt to changegaidīt
mainīties to change, to altermācīties
maksāt to pay, to costrunāt
mākt to oppressjaukt
mākties to become cloudy, to intrudejaukties
malt to grindmalt
mānīt to deceivegaidīt
manīt to noticegaidīt
māt to wavekrāt
maukt to slip/put onjaukt
maut to mooļaut
mazgāt to washrunāt
mazināt to reduce, to diminishaicināt
mēgt to be in the habit (of)slēgt
mēģināt to tryaicināt
meklēt to search, to look forzīmēt
melot to lie, to tell a liedzīvot
melst to gossip, to talk nonsense, to tell fibselst
mērīt to measurepētīt
mērkt to soak, to dipbrēkt
mest to throwmest
mesties to throw oneself, to dashmesties
mētāt to throwrunāt
mētāties to toss, to lie aboutpriecāties
miegt to press, to squintlūgt
mierināt to comfort, to calmaicināt
migt to fall asleepmigt
mīlēt to lovegribēt
milzt to swelllūzt
minēt to guess, to mentiongribēt
mirkt to become wet, to soaksalt
mirt to diesalt
mist to live, to dwellkrist
mīt to treadpīt
mocīt to torment, to torturesacīt
modificēt to modifyzīmēt
modināt to wake (up)aicināt
mosties to awake, to wake (up)mosties
motivēt to motivatezīmēt
mudināt to urge, to encourageaicināt
mukt to run offbrukt
mulst to become confusedplīst
nākt to comenākt
nākties to be obliged, to be duenākties
nebūt not to benebūt
nēsāt to carry (about), to wearrunāt
nest to carrynest
nīkt to pine (away)salt
nirt to divesalt
nīst to hatenīst
nodarbināt to employ, to engageaicināt
nodarboties to practice, to be occupied (with)darboties
nodrošināt to provide, to ensureaicināt
nogādāt to deliverrunāt
nogalināt to killaicināt
nogurt to get tiredsalt
noraidīt to reject, to declinegaidīt
norisināties to take place, to happenturpināties
noslēgties to be over, to seclude oneselfslēgties
notikt to happen, to occurtikt
novietot to put, to placedzīvot
nozīmēt to meanzīmēt
nožēlot to regretdzīvot
ņemt to takeņemt
ņirgāties to jeer (at)priecāties
ņirgt to grinlūgt
ogot to pick berriesdzīvot
organizēt to organizezīmēt
ost to smelllaist
ostīt to smell, to sniffgaidīt
paaugstināt to raiseaicināt
padoties to give updoties
pagarināt to extend, to prolongaicināt
pagūt to manage, to have timegūt
palīdzēt to helpgribēt
palielināt to enlarge, to increaseaicināt
palielināties to enlarge, to increase, to riseturpināties
palikt to remain, to staytikt
pamatot to ground, to motivate, to justifydzīvot
pamatoties to be based (on)darboties
pampt to swellsalt
papildināt to supplementaicināt
paplašināt to extendaicināt
parādīties to emerge, to turn upmācīties
parakstīt to signgaidīt
pārbaudīt to checkgaidīt
pārcelties to move (to change residence), to migratecelties
pārdot to selldot
pārdzīvot to experience, to survive, to endure, to sufferdzīvot
paredzēt to anticipate, to foreseeredzēt
pārkaisīt to sprinklegaidīt
pārliecināt to convinceaicināt
pārliecināties to make sureturpināties
pārskatīt to reviewgaidīt
pārsniegt to exceedlūgt
pārspēt to defeat, to outworkspēt
pārstāvēt to representgribēt
pārsteigt to surpriselūgt
pārsūdzēt to appealgribēt
pārtraukt to stop, to interruptjaukt
pārvarēt to overcomegribēt
pārvērst to change, to transformplest
pārvērsties to change, to transformpārvērsties
pārvietoties to move, to shiftdarboties
paspēt to manage, to have time, to get in timespēt
pasūtīt to order, to bookgaidīt
pateikties to thankjaukties
patikt to likepatikt
paturēt to keep, to retaingribēt
paust to expresslaist
pazīt to recognize, to knowpazīt
pazust to get lost, to get missing, to disappearzust
peldēt to swimredzēt
peldēties to swim, to bathepeldēties
pelnīt to earnpētīt
pelt to find fault (with)celt
pērt to flog, to thrashsvērtsvērt
pērties to take a steam-bathsvērties
pētīt to investigate, to studypētītpētīt
piedalīties to participatemācīties
piedāvāt to offerrunāt
piederēt to belongredzēt
piedot to forgivedot
piegādāt to deliverrunāt
piekrist to agreekrist
pieļaut to permit, to tolerateļaut
piemērot to adjust, to adaptdzīvot
piemist to possess, to be characteristickrist
pienākties to be due, to pertainnākties
piepildīt to fillgaidīt
pierast to get used, to get accustomedatrast
pieredzēt to experience, to get throughredzēt
pieskarties to touchšķirties
piešķirt to grant, to assigndurt
pieteikties to apply, to volunteerjaukties
pietikt to be enough, to sufficetikt
pievienot to adddzīvot
pildīt to fillgaidīt
pilnvarot to authorize, to entitledzīvot
pīpēt to smokezīmēt
pirkt to buypirkt
pīt to braid, to weavepīt
plakt to subside, to diminishrakt
plānot to plandzīvot
plaukt to opensalt
plest to spread (out)plest
plēst to tearplēst
plēsties to fight, to scufflepārvērsties
plesties to spread (out), to extendplesties
plīst to breakplīst
plīties to hanker, thrust oneself (upon)plīties
plukt to lose color, to runbrukt
plūkt to pickjaukt
plūst to stream, to flownīst
pļāpāt to chatrunāt
pļaut to cut, to mowļaut
pogāt to buttonrunāt
post to tidy, to dress uppost
posties to make ready, to get ready, to dress upposties
prasīt to ask, to demandgaidīt
prast to knowprast
precēt to marryredzēt
precēties to get marriedpeldēties
precizēt to specifyzīmēt
priecāties to be gladpriecāties
prognozēt to predict, to forecastzīmēt
publicēt to publishzīmēt
pukstēt to pulsegribēt
pulcēties to assemble, to gatherdraudzēties
pūst to blowpūst
pūsties to distend, to belly, to sulkpūsties
pūt to rotgūt
putināt to raise dustaicināt
putot to foamdzīvot
radināt to accustom, to tameaicināt
radīt to creategaidīt
rādīt to showgaidīt
raizēties to worry (about)draudzēties
rakstīt to writegaidīt
raksturot to characterizedzīvot
rakt to digrakt
rast to findatrast
rasties to arise, to emergerasties
rāt to scoldkrāt
raudāt to cry, to weepgribēt
raudzīt to taste, to tryraudzīt
raudzīties to look, to view, to gazeraudzīties
raukt to frownjaukt
raust to rake (up/together)post
rausties to scrambleposties
raustīt to pull (at)gaidīt
raut to jerk, to pull, to tearļaut
rauties to move forward, to strive, to endeavourļauties
ravēt to weedzīmēt
ražot to produce, to manufacturedzīvot
reaģēt to reactzīmēt
realizēt to implement, to accomplishzīmēt
redzēt to seeredzēt
reglamentēt to regulatezīmēt
regulēt to adjust, to regulatezīmēt
reģistrēt to registerzīmēt
reģistrēties to register, to check indraudzēties
reibt to become dizzysalt
rēkt to roarbrēkt
rēķināt to calculate, to countaicināt
rēķināties to take into considerationturpināties
riebt to loathe, to detestglābt
riebties to be disgusted (with)glābties
riet to barkliet
rīkot to organizedzīvot
rīkoties to act, to take actionsdarboties
rimt to cease, to calm downsalt
risināt to solve, to developaicināt
rīt to swallowrīt
rosināt to stimulate, to rouse, to encourageaicināt
rūgt to fermentsalt
rūkt to growl, to snarl, to rumblejaukt
rukt to shrinkbrukt
runāt to speak, to talkrunāt
rūpēties to take care (of)draudzēties
sacīt to saysacīt
saistīt to tie together, to connectgaidīt
saistīties to be connected, to associate, to get in touchmācīties
sākt to begin, to startsākt
sākties to begin, to startsākties
saldēt to freezezīmēt
salīdzināt to compareaicināt
sālīt to salt, to picklegaidīt
salt to freeze, to be coldsalt
samazināt to diminish, to decrease, to reduceaicināt
samazināties to diminish, to decrease, to reduceturpināties
sāpēt to hurt, to achegribēt
sapīkt to get annoyed, surlysalt
sapņot to dreamdzīvot
saprast to understand, to comprehendprast
sarežģīt to complicate, to entanglegaidīt
sargāt to guard, to protectrunāt
sarkt to redden, to become redsalt
sarunāties to converse, to talkpētīt
saskaņot to coordinate, to harmonizedzīvot
saskarties to touch, to come into contact, to facešķirties
saslimt to fall illsalt
sasmalcināt to cut up, to chopaicināt
sastādīt to compose, to compilegaidīt
sastapt to meetzagt
sastāvēt to consist, to be composedgribēt
sastingt to stiffensalt
sašust to be indignant/crossjust
satikt to meettikt
satraukt to worry, to upsetjaukt
saukt to call, to namejaukt
saukties to be calledjaukties
sautēt to stewzīmēt
sazināties to communicateturpināties
secināt to conclude, to deduceaicināt
sēdēt to sitsēdēt
segt to coversegt
segties to cover (oneself)segties
sekmēt to promote, to facilitatezīmēt
sekot to follow, to watch, to pursuedzīvot
sēkt to wheezebrēkt
sērot to mourndzīvot
sēsties to sit downlaistiesmosties
sēt to sowspēt
siet to bind, to tie upskriet
sīkt to buzzsalt
sildīt to warm (up)gaidīt
silt to grow/get warmsalt
sirgt to ailsalt
sist to beat, to hitsist
skābt to turn soursalt
skaidrot to explaindzīvot
skaisties to be angrypūsties
skaitīt to countgaidīt
skalot to rinsedzīvot
skanēt to soundgribēt
skart to touch, to concerndurt
skatīt to look (at)gaidīt
skatīties to look (at), to watchmācīties
skaust to envylaist
skaut to embraceļaut
skriet to runskriet
skumt to grieve, to be sadsalt
skūpstīt to kissgaidīt
skurbt to become giddy, to get drunksalt
skūt to shavešūt
slāpt to thirst, to be thirstysalt
slāt to strutkrāt
slaucīt to wipe, to sweepsacīt
slavēt to praisezīmēt
slēgt to close, to shut, to lock, to fastenslēgt
slēgties to lock, to closeslēgties
slēpt to hideslēpt
slēpties to hide, to conceal oneselfslēpties
slīdēt to slide, to glidegribēt
sliekties to tendjaukties
sliet to prop up, to raise upskriet
slīgt to sinksalt
slīkt to drownsalt
slimot to be illdzīvot
slinkot to be lazydzīvot
smaidīt to smilegaidīt
smakt to choke, to suffocaterakt
smaržot to smelldzīvot
smēķēt to smokezīmēt
smelgt to smartsegt
smelt to draw, to scoop, to ladlecelt
smiet to laughliet
smieties to laughsmieties
smīnēt to grin, to sneergribēt
smirdēt to stinkgribēt
snaust to slumber, to dozelaist
sniegt to hand, to givelūgt
snigt to snowmigt
sodīt to punishgaidīt
solīt to promisegaidīt
spēlēt to playzīmēt
spert to kickdzertdzert
spēt to be ablespēt
spiegt to shriek, to screamlūgt
spiest to compel, to presslaist
spiesties to press close (to)laisties
spītēt to spitezīmēt
spļaut to spitļaut
sprāgt to burst, to explodesalt
spraukties to squeeze throughjaukties
spraust to stick (in/into), to pinlaist
spriest to judgelaist
springt to strain (oneself)salt
sprukt to escape, to break awaybrukt
sprūst to stick, to jamnīst
spurgt to flutterlūgt
stādīt to plantgaidīt
staigāt to walkrunāt
startēt to start, to participatezīmēt
stāstīt to tellgaidīt
stāt to stopkrāt
stāties to stand, to take one’s standpriecāties
stāvēt to standgribēt
steigt to hurrylūgt
steigties to hurrylūgties
stiept to draw, to stretchkāpt
stigt to sink (in), to get stuck (in)migt
stimulēt to stimulatezīmēt
stingt to grow stiff, to freezesalt
stiprināt to strengthenaicināt
strādāt to workrunāt
strēbt to gulp, to eat noisilyglābt
strēgt to get stuck, to sticksalt
studēt to studyzīmēt
stulbt to be stunnedsalt
stumt to pushstumt
sūdzēt to sue, to complaingribēt
sūdzēties to complainturēties
sūkt to suckjaukt
sūkties to ooze out, to seepjaukties
sust to get sorejust
sūtīt to sendgaidīt
sveicināt to greetaicināt
sveikt to greet, to welcomejaukt
svērt to weighsvērtsvērt
svērties to weigh oneselfsvērties
sviest to throwlaist
svilpt to whistlekāpt
svilt to burn, to glowsalt
svinēt to celebrategribēt
svīst to sweatnīst
šalkt to rustlejaukt
šaubīties to doubtmācīties
šaut to shootļaut
šķaudīt to sneezegaidīt
šķelt to cleave, to splitcelt
šķērst to dissectšķērst
šķiebt to incline, to tiltglābt
šķiebties to incline, to bend, to tiltglābties
šķiest to scatter, to wastelaist
šķilt to strike (fire)kult
šķirt to part, to separatedurt
šķirties to separate, to divorcešķirties
šķīst to dissolve, to disintegratenīst
šķist to seemšķist
šķīstīt to purifygaidītpētīt
šķīt to pickpīt
šļākt to jetjaukt
šļākties to slashjaukties
šļūkt to drag one’s feet, to shufflejaukt
šļukt to slip (down)brukt
šļupstēt to lispgribēt
šņākt to hissjaukt
šņaukt to blow one’s nosejaukt
šūpot to rock, to swingdzīvot
šūt to sewšūt
taisīt to makegaidīt
taisnot to make straightdzīvot
tapt to becomezagt
taupīt to save, to economizegaidīt
taustīt to touch, to feelgaidīt
tecēt to flowtecēt
teikt to sayjaukt
tērēt to spend, to wastezīmēt
tērpt to dressslēpt
tēst to cut, to trimplēst
ticēt to believegribēt
tiekties to strive (for)jaukties
tiesāt to try, to judgerunāt
tikt to arrive at, to get to, to betikt
tikties to meettikties
tilpt to go insalt
tirgot to sell, to venddzīvot
tīrīt to cleangaidīt
tirpt to grow numbsalt
tīt to wind, to wrap (in)pīt
trakot to ravedzīvot
traucēt to disturbzīmēt
traukt to rushjaukt
traukties to rush, to speedjaukties
trenēties to train, to exercisedraudzēties
trenkt to drivetrenkt
trīcēt to tremble, to shivergribēt
triekt to strike, to hitjaukt
triept to smear (with)kāpt
trīt to sharpenpīt
trokšņot to make a noisedzīvot
trūkt to be short of, to lack, to be absentsalt
tukšot to emptydzīvot
tūkt to swellsalt
tumst to grow/get darkplīst
turēt to hold, to keepgribēt
turēties to hold, to clingturēties
turpināt to continueaicināt
turpināties to continue, to go onturpināties
tuvoties to approachdarboties
tvert to seize, to graspdzertdzert
tvīkt to be flaming, to glowsalt
urbt to bore, to drillglābt
urbties to dig (into), to fix one’s eyes onglābties
uzbrukt to attackbrukt
uzdot (jautājumu) to pose, to ask (a question)dot
uzņemties to undertakeuzņemties
uzstāties to performpriecāties
uzšķērst to rip up, to open upšķērst
uztraukties to worryjaukties
uzturēties to stay, to resideturēties
uztvert to detectdzertdzert
uzvarēt to wingribēt
vadāt to lead aroundrunāt
vadīt to lead, to run, to managegaidīt
vaicāt to askrunāt
vainot to blamedzīvot
vajadzēt to need, to requirevajadzēt
vākt to collectjaukt
vākties to clear offjaukties
valdīt to govern, to reigngaidīt
varēt to be able, to be possiblegribēt
vārgt to be ailingsalt
vārīt to boil, to cookgaidīt
vāzt to openlauzt
vecot to become olddzīvot
veicināt to promote, to encourageaicināt
veidot to form, to shapedzīvot
veidoties to form, to take shapedarboties
veikt to carry out, to accomplishjaukt
vēlēt to vote, to elect, to wishzīmētredzēt
vēlēties to wish, to desire, to wantpeldēties
velt to rollcelt
velties to rollcelties
veltīt to devote, to dedicatepriecātiesveltīt
vemt to vomitlemt
vērot to watch, to observedzīvot
vērpt to spinslēpt
vērst (uzmanību) to draw attentionplēst
vērsties to address, to turnpārvērsties
vērt to string, to opensvērtsvērt
vērtēt to evaluatezīmēt
vērties to open, to looksvērties
vest to lead, to take, to carry onvest
vēstīt to heraldpētītveltīt
viebt to twist one’s face, to make facesglābt
viebties to grimace, to make facesglābties
vienot to unitedzīvot
vienoties to agreedarboties
viesoties to be on a visit, to be visitingdarboties
vīlēt to filezīmēt
vilkt to pull, to draw, to dragvilkt
vilt to deceivekult
vingrināties to practice, to exerciseturpināties
virzīt to guide, to directgaidīt
vīst to wither, to wiltkalst
vīt to twist, to weaverīt
zagt to stealzagt
zaudēt to losezīmēt
zelt to become/turn greencelt
ziedēt to blossom, to bloomgribēt
ziedot to sacrificedzīvot
ziepēt to soapzīmēt
ziest to smear, to spreadlaist
ziesties to smear, to applylaisties
zīmēt to drawzīmēt
zināt to knowzināt
ziņot to report, to notifydzīvot
zīst to sucklaist
zust to disappear, to vanishzust
zvanīt to ring a bell, to phone, to callgaidīt
zvelt to deal a blow, to strikecelt
zviegt to neighlūgt
žaut to hang outļaut
žāvēt to dryzīmēt
žilbt to be dazzledsalt
žmiegt to press, to squeezelūgt
žņaugt to stranglelūgt
žūt to drygūt