Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Vízumtúltartózkodók

Ezt ihellette Bombera Krisztina a híradóban. Azokra gondolt, akik az USA-ban tartózkodnak a vízumuk lejárta után is.
  Kétségtelen, hogy emlékeztet olyan szavakra, mint az iratmegsemmisítő: főnév, igekötő, melléknévi igenév. De a hasonlóság csak látszólagos, mert megsemmisít ige létezik, túltartózkodik ige viszont tudtommal nincsen. De ha lenne, akkor is az iratmegsemmisítő az iratot semmisíti meg, a vízumtúltartózkodó viszont nem a vízumot tartózkodja túl.
  Szóval ez egy átgondolatlan szócsinálás. Bombera Krisztina egy szónemátgondoló.

»»»»»»