Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Vitai Georgia

Van némi vita arról, hogy mi legyen annak az országnak a neve, aminek a fővárosa Tbiliszi. Úgy gondoltam, letenném a magam garasát.
  A grúz diplomácia szeretné, ha Georgiát (ejtsd georgia) mondanának, az illetékes magyar intézmények viszont kitartanak a Grúzia mellett. Az ország saját neve Szakharthvelo (a h-kat ki kell ejteni), ami azt jelenti: ahol a kartvelik laknak, vagyis Kartvélia. A kartvelik pedig a Kharthli nevű területre vezethetők vissza, ami Közép–Kelet–Grúziában (Georgiában, Szakharthvelóban) van. A Georgia eredete állítólag Sárkányölő Szent Györgyre megy vissza, aki nagyon népszerű volt valaha az országban, és ennek eljutott a híre Nyugat-Európába. Tehát Szent György hívei. A Grúzia név perzsa–arab eredetű, és az oroszok terjesztették el.
  A grúz vezetés szerint a Grúzia nem illik országukra. Inkább Georgia legyen. Ezzel viszont szerintem több baj is van. Egyrészt magyarul pont úgy jön ki, mint Georgia, ejtsd dzsordzsa állam az USA-ban. Másrészt nincsen neki hagyománya. Volt, de feledésbe merült. Harmadrészt pedig nincs megmondva, hogy akkor az ország lakosai micsodák. Georgok? Georgiaiak?
  Érdemes megnézni, hogy hívják az országot különböző nyelveken. Megszámoltam. Harmincegy nyelvben ered a név a Georgiából, további három alternatívaként használja. Huszonegy nyelvben a Grúziából származik, további négy alternatív vagy régi névként jelöli meg. Van továbbá négy változat a perzsa Gordzsesztán névre (ami szintén a Grúziával rokon), két nyelv átvette a Kartvélia nevet, egy pedig (az örmény) saját nevet használ.
  Szóval a felsorolt nyelvek 52%-a Georgia-, 35%-a Grúzia-párti, 11% más nevet használ. Ha az alternatív vagy régi neveket is számítjuk, akkor 57, illetve 42%. Georgiának többsége van, de nem kétharmados.
  Ami azt illeti, Magyarországnál 53:8-ra vezetnek a hungarus származékai a magyar átvételeivel szemben, további két név az ugorból ered. Vagyis a nyelvek túlnyomó része másképpen hív minket, mint mi magunkat. Ha kijelentenénk, hogy mostantól minden nyelven hívjanak minket valami magyar kezdetű néven, a világ fütyülne rá, de logikusabb kívánság lenne, mint amit Tbiliszi akar. Merthogy ugye ők maguk se hívják Georgiának az országot, akkor mitőlünk miért várják?
  Kénytelen vagyok megmaradni a Grúzia pártján, mert a Georgia már nem fog újra meghonosodni, a Kartvélia pláne nem. Ez nem azon múlik, hogy mit szeretne a grúz diplomácia, és ha az MTA beleegyezett volna a változtatásba, akkor kiderült volna, hogy a nyelvet nem csinálják, hanem keletkezik. A Mjanmar se honosodott meg a Burma ellenében.

»»»»»»