Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Túltájékoztatnak

Nem tudom, megfigyelte-e az olvasó, hogy milyen gyakran tájékoztatják. Ennek két érdekessége van. Az egyik, hogy fejlett korunkban már soha semmiféle hivatal nem utasítja el az embert, bármit is kérjen. Mindig csak udvariasan tájékoztatják, hogy NEM. A másik viszont a túltájékoztatás. Most két esetet figyeltem meg.
  Az egyik a jó Matáv, akiknél volt alkalmam többször is végighallgatni az automata dumáját. Először tájékoztat, hogy ha meglévő internet-előfizetéssel kapcsolatban szeretnék ügyet intézni, akkor szükségem lesz a kilencjegyű MT ügyfélazonosítómra, amelyet a legutóbbi havi számla első lapjának bal oldalán az Ügyfélazonosító címsor alatt találok meg. Ezenfelül továbbá, mármint abban az esetben, ha ügyet meglévő internet-előfizetéssel kapcsolatban szeretnék intézni, akkor szükségem lesz arra az ötjegyű jelszóra is, amelyet a cégtől kaptam vagy egy korábbi meglévő internet-előfizetéssel kapcsolatos ügyintézés folyamán voltam szíves megadni. Miután ezt a félórás szövegelést meghallgattam, megkérdezi, hogy hát akkor tulajdonképpen akarok-e olyan internet-előfizetéssel kapcsolatos ügyet intézni, amely már meglévő, igen vagy nem. És ha nem, akkor az egész lefetyelés totál kimaradhatott volna.
  Elképzelem, ahogy a módszert máshol is átveszik. Belépek a közértbe, és rögtön a bejáratnál megállít egy előzékeny modorú alkalmazott.
  – Üdvözlöm nálunk – mondja –, szeretném tájékoztatni, hogy amennyiben dohányárut vagy szeszes italt kíván vásárolni, ennek kifizetése előtt feltétlenül szükséges igazolnia, hogy elmúlt már tizennyolc éves. Ennek igazolására felhasználható fényképes személyi igazolvány, útlevél, lakcímkártya, jogosítvány vagy bármilyen személyazonosító okmány, amelyen a születési év, hónap és nap hivatalos feltüntetése megtalálható. Ilyen okmány hiányában szülői igazolást még közjegyzői ellenjegyzéssel ellátva sem áll módunkban elfogadni. Amennyiben a közjegyzői ellenjegyzést már rávezették a szülői igazolásra, sajnálatos módon a közjegyző munkadíját nem áll módunkban visszatéríteni…
  Megköszönöm és mennék tovább, nem akarok ilyesmit venni, de nem ereszt, hisz még csak a tizennyolc éven felüli áruknál tart.
  – Szeretném felhívni szíves figyelmét, hogy amennyiben egy kilogrammot meghaladó mennyiségű hipermangánt kívánna megvásárolni, a törvényes előírások alapján felhatalmazásunk van arra, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal pecsétes, hologramos igazolását kérjük öntől arra nézvést, hogy nem áll kapcsolatban terrorszervezetekkel. Amennyiben az igazolás csupán pecsétet tartalmaz, de nem tartalmaz hologramot, kénytelenek vagyunk öntől a hologram helyett a Miniszterelnöki Hivatal pecsétes tanúsítványát kérni arra nézvést, hogy a hologramkészítő berendezés az okirat kiállításának időpontjában nem működött. Ilyen tanúsítvány hiányában sajnos kénytelenek vagyunk megtagadni öntől az egy kilogrammot meghaladó mennyiségű hipermangán kiszolgáltatását. Abban az esetben továbbá, ha…
  – Hipermangánt sem akarok venni.
  – …szeretne üzletünkben kristály-, por- vagy kockacukrot vásárolni, esetleg nem diabetikus csokoládéra vagy egyéb, nem diabetikus édességre tart igényt, törvényes felhatalmazás alapján jogunkban áll öntől olyan háziorvosi igazolást kérni, mely tanúsítja, hogy önnek nincs ismert cukorbetegsége, és emiatt kezelés alatt nem áll. Amennyiben egy hónapot meghaladó időtartamot tölt lakóhelyétől távol, az igazolást rendes háziorvosán kívül…
  – Köszönöm, cukrot sem akarok venni.
  – …bármely más háziorvos is kiállíthatja. Amennyiben ön ismert cukorbetegség miatt kezelés alatt áll és ezt orvosi igazolással igazolja, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy cukortartalmú készítmények kiadását csak abban az esetben foganatosítsuk az ön részére, amennyiben aláírásával lát el egy olyan nyilatkozatot, melyben annak kinyilatkoztatása felől nyilatkozik, hogy a cukortartalmú készítményeknek betegségére gyakorolt kedvezőtlen hatásával tisztában van, és azokat saját felelősségére, illetve nem saját fogyasztásra szándékozik megvásárolni. Ilyen nyilatkozat tevésére szolgáló űrlapot üzletvezetőnknél kaphat, az űrlap igénylése térítésmentesen, szóbeli közlés eszközlésével eszközölhető.
  – Köszönöm, a szappan és a kifli veszélyeivel tisztában vagyok. Igazából egy kiló kenyérért jöttem.
  – Fel kell hívnom szíves figyelmét, hogy amennyiben nem mutat fel igazolást arról, hogy ön vagy partnere nemi betegség miatt orvosi kezelés alatt áll, úgy jogunkban áll megtagadni gumióvszer kiszolgáltatását, amennyiben nem igazolja egyházi igazolással, hogy egyházi kötelékbe nem tartozik és a fogamzásgátlást lelkiismerete nem tiltja.
  Elkapom a gallérját és a képébe üvöltök.
  – Amennyiben azonnal meg nem köszöni a vásárlást, úgy kénytelen leszek a helyszínen való további tartózkodást eszközölni!
  – Köszönjük a vásárlást – foganatosítja bűbájos mosollyal, én pedig elügetek egy másik hivatalba, ahol közélelmezési célból elektromos működtetésű kemencében végzett péksütemény-előállítási tevékenységet folytatnak.

A másik az aranyos APEH, akivel, úgy látszik, mindörökké ámen levelezésben maradok, miután az OTP volt oly bátyám és hozzám vágott egy gigászi pénzösszeget, amit már rég ráköltöttem ennek a pénzösszegnek az adminisztrálására. Most éppen egy részletes kimutatást kaptam a részletesen kimutatott részletek kimutatásáról, és van hozzá kétoldalas tájékoztató.
  Ebben tájékoztatnak, hogy a késedelmi pótlékkötelezettséget milyen adatok alapján számították ki, és mi a teendőm, amennyiben a késedelmi pótlék címén kiszabott késedelmi pótlékkal, illetőleg annak összegével nem értek egyet, illetőleg más a véleményem, illetőleg bármi egyéb problémám van a késedelmi pótlékkal, nagyon kérnek, hogy azonnal szóljak, mert ők rohannak segíteni nekem. Boldogan igénybe is venném segítőkészségüket, de nem szabtak ki rám késedelmi pótlékot.
  Arról is tájékoztatnak, hogy mit tegyek a tartozással. Javasolják, hogy mihamarabb eszközöljem annak kiegyenlítését, hogy nem teljesítés esetén a világért se forogjon fenn a végrehajtás által történő elvonási eljárás hatálya alá helyezés, szégyenszemre. Azonban, és itt felderül a tájékoztató képe, napsugaras madárkák csivitelnek elő: van kiút. A máshol mutatkozó többletet a tartozás rendezésére fordíthatom! Legalábbis ez jött ki, amikor tizenhatodszor is elolvastam ezt a gyönyörű szép mondatot, hogyaszongya „Ön a tartozását azonban nem csak megfizetéssel rendezheti, hanem olyan esetben, amikor egy másik adónemen túlfizetése van, akkor a túlfizetés tartozásos adónemre történő átvezetésével is rendezhető a hátralék.” Hurrá! Meg vagyok mentve! A más jogcímen fölöslegesen befizetett pénzemet az APEH nem fogja a Dorbéz és Tivorny Alap javára fordítani, hanem átteszi a túlfizetett zsebéből a hátralékos zsebébe, ojjé! Ehhez ráadásul, mert ennyire szeret, külön nyomtatványt rendszeresített, amin a zsebek közötti mozgatás kérelmezése végett folyamodhatok, whau, very easy!
  Rohannék is a nyomtatvány kereskedelmi forgalomban történő vagy internetről való letöltés általi beszerzését foganatosítani – ha lenne tartozásom. De nincsen, és ezt az APEH még nálam is jobban tudja. A tájékoztató azonban egyközpontilag előre gyártva került rendszeresítésre, ámbár egy programozónak megírni a „ha van tartozás, másold ide ezt a szövegrészt” típusú elágazásokat sokmilliomod akkora munka lett volna, mint nyolcmillió adózónak évente elolvasni és kísérletezni a megfejtésével.
  Nem is lehet tartozásom, hiszen soha nem adóztam, és az APEH ezt is tudja. Most is csak azért levelezünk, mert az OTP, a kis ganef, szabályszerűen adólekönyvelte a nekem juttatott alamizsnát, és ezzel a mókuskerekek fogai közé taszított. Ő mindenben a szabályok szerint járt el, befizette az alamizsna után járó adóelőleget, úgyhogy énnekem most követelésem van. De mikor azt tudakolom, hogy a követeléssel ugyan micsoda tétessék, a tájékoztató szava ügyetlen dadogássá sutul, s hosszadalmas falazásba kezd a köntör körül. Ő bizony azt nem tudja. Senki nem mondott neki olyat, hogy egy APEH valaha tartozhat valakinek.
  Így marad a pénzáldozat: föl kell hívnom az APEH-et és megkérdeznem, tennivalóm énnekem most mi is. Sose lehet tudni ezeknél. Bármikor kiderülhet, hogy ha nem tájékoztatom őket az összeg mirefordíthatásának eszközlése végett, akkor ők se tájékoztatnak engem arról, hogy miről tájékoztathattak volna.

»»»»»»