Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Šķemba

ne debess, ne lācis,
divas zilas acis,
karstas kā ledus,
siltas kā lietus,
mani redzēdamas,
lielas atvērdamas,
kā ir mana vērtība,
draudzība, atklātība,
ja es esmu tāds,
kāds viņa domās,
kad mēs būsim kopā,
abi viņas rokā,
ja mēs mainīšos,
vai vismaz sākšos,
ja mēs sapratīs,
redzēs kā debesīs,
laikam tad būtu,
viens otru jūtu,
laikam tā izdoties,
nē tikai ciemoties,
nē tikai dusmoties,
bet beidzot gatavoties

»»»»»»