Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Rubik bosszúja

121223-1.jpgA 4·4·4-es kocka, becenevén Rubik bosszúja néhány fokkal nehezebb, mint a rendes, 3·3·3-as bűvös kocka. Én még nem tudtam megtanulni, de ez természetesen a leírás hibája, nem az én zsenialitáshiányom. Ezért lefordítom a weben talált leírást olyan nyelvre, amit megértek. A korábban a hármas kockához használt leírónyelvet veszem elő, mert ez kiejthető szavakból áll, amik sokkal könnyebben megjegyezhetők, mint a hivatalos rendszer matematikai képletei.
  A négyes kockán van egy mozdulattípus, ami a hármason nincs: a belső rétegek forgatása. Ezeket kettős mássalhangzókkal jelölöm: például ke a keleti oldal forgatása befelé, kke viszont a keleti belső oldal forgatása befelé. Ha szó elején áll ilyen, akkor a könnyebb kiejtés és megjegyzés végett elébe teszek egy funkciótlan o-t.
  A belső rétegeket könnyebb lehet úgy forgatni, hogy velük együtt forgatjuk a mellettük fekvő külsőt is, vagyis például okke helyett egy mozdulattal kekke forgatást végzünk. Az én kockám hajlamos kissé megakadni, amikor csak belső réteget forgatok. Vannak esetek, amikor egészen nyugodtan használhatjuk ezt a kétréteges forgatást is, ha úgy gyorsabb vagy kényelmesebb: ezeket aláhúzással jelöltem.

Jaap Scherphuis háromféle megoldása közül a harmadikat választottam. Ennek rendszere a következő:
  1. Rendbe tesszük a közepeket.
  2. Párosítjuk az éleket.
  3. Kirakjuk a kockát és megoldjuk az esetleges paritáshibát.
  A négyes kockán is háromféle cubie van, akárcsak a hármas kockán: közép, él és sarok. De a hármas kockán a közepek fixek, a négyesen pedig nem, minden oldalon négy színes lapocska áll középen, amik tetszésünk szerint vándorolhatnak. Ezért a megoldást azzal kell kezdeni, hogy tisztázzuk, melyik oldalaknak kell szemben állniuk. Ha a kockát már összekeverve kaptuk, vagy elmulasztottuk ezt megjegyezni, mielőtt összekevertük, akkor végig kell nézni a sarkokat. Egy szabványos színezésű kockán szemben áll egymással a piros és a narancs, a sárga és a fehér, a zöld és a kék. Ezeket a színeket nem találjuk meg együtt egyetlen sarkon sem. Ellenőrizzük, hogy a kezünkben levő kockával ez-e a helyzet.

KÖZEPEK

Rakjuk rendbe egy oldal közepét. Kezdő oldal bármelyik lehet, mondjuk a zöld. Négy zöld közepet kell egy oldalra hoznunk. Azaz csak hármat, mert először is kiválasztjuk az egyiket, s emellé kell hoznunk a többit. Ha valamelyik oldalon több zöldet is együtt találunk, annyival is kevesebb a dolgunk.
  121223-2.jpgA Felső oldalon fogjuk összegyűjteni a kiválasztott színt, fordítsuk úgy a kockát, hogy a már meglevő (egy vagy több) zöld Fent legyen. A Felső közép nyugati, túlsó pozíciójában (piros X-szel jelöltem) ne zöld legyen, hanem valami más. Keressünk egy másik zöld közepet.
  Ha nem a Lenti oldalon van, akkor hozzuk a Szemközti oldalra (akár az egész kocka forgatásával, csak a Felső lapot aztán forgassuk el a piros X miatt). A Szemközti oldal forgatásával hozzuk a zöld közepet a keleti, lenti pozícióba (sárga X-szel jelöltem). Most okkefekki forgatásra a sárga X-nél levő zöld közép átkerül a Felső oldalra.
  Ha valamelyik zöld közepünk a Lenti oldalon van, akkor a Lenti oldal forgatásával állítsuk az oldal keleti, túlsó pozíciójába és forgassunk okkufekku-t.
  Ezt a kétféle lépést használjuk, amíg mind a négy zöld közép összegyűlik a Felső oldalon: kiraktunk egy közepet.
  A második színtől kezdve már ügyelnünk kell a színek szembenállására, ne tegyünk egymás mellé olyan színeket, amiknek nincsen közös sarkuk. Ezzel az eljárással rakjuk ki mind a hat közepet. A sorrend lényegtelen.

ÉLEK

A hármas kockának minden éle egyetlen cubie, de itt ketten vannak. A második szakaszban összepárosítjuk őket.
  121223-3.jpgVálasszunk ki két egyforma színezésű élt, amik nincsenek egymás mellett. Csak külső rétegeket forgatva vigyük az egyiket az SL él keleti oldalára, a másikat az SF él nyugati oldalára (sárga X-ek). Nézzük meg azt az élt, amelyik az SF él keleti oldalán van (zöld kereszt), és keressük meg a párját. Szintén csak külső rétegeket forgatva vigyük az SK él alsó pozíciójába (piros kereszt). Forgassunk okkefi kefekki fikife-t, és mindkét él rendezve lesz.
  Ha a zöld kereszt párját nem tudjuk a piros kereszthez vinni, vigyünk az SK élre bármilyen rendezetlen élt.*
  Ha a Felső sárga X párját nem tudjuk a Lenti sárga X-hez vinni, mert helyette a kék X-nél köt ki, akkor válasszunk másik színpárt.* Ha nincs olyan pár, amit a két sárga X-hez lehetne igazítani, akkor 5 (fukke) fu forgatással rendezzük át az élek paritását; ez elront még két élt, másképp nem lehet.
  Tizenkét rendezendő él van, így a munka eltart egy darabig.

Kísérletezéseim közben előállt egy olyan szituáció is, amiről forrásom nem tesz említést. Tíz él rendezve, az utolsó kettő rendezetlen, vagyis két-két kockájuk föl van cserélve: az egyik élen mondjuk egy piros–fehér és egy zöld–kék, a másikon egy zöld–kék és egy piros-fehér. De ha úgy fordítom a kockát, hogy az egyik az SF élen legyen, a másik az SL-en, akkor mindkettő rossz paritással áll, azaz ha az egyik a felső sárga X-en van, akkor a párja a kék X-en, és a másik párral hasonlóképpen. Erre is találtam megoldást: meg kell fordítani az egyik élt, ugyanazzal a technikával, amit a hármas kocka első rétegének kirakásakor, a rendezett kereszt elérésére csinálunk. Fordítsuk úgy a kockát, hogy a Felső lapra essen a két problémás él, Keletre és Nyugatra. Most kifese remekül megfordítja az egyik élt, és máris meg lehet csinálni az élrendező varázslatot. Persze így, hogy csak két rendezetlen élünk van, nem lehet egy harmadik rendezetlent fordítani SK-ra, ott elrontunk egy élt, így továbbra is lesz két rendezetlen élünk…
  A megoldást végül az jelentette, hogy úgy csináltam meg az 5 (fukke) fu forgatást, hogy a két rendezetlen élt SF és SK állásba tettem. Így két elrontott élem keletkezett, összesen négy lett, és ezeket két élpárosító varázslattal rendbe lehetett rakni.

A KOCKA

121223-4.jpgEddigi munkánk eredményeként olyan kockát kaptunk, amin az összes közép és az összes él egyszínű, mint a képen. Ez voltaképpen egy 3·3·3-as kocka, ahol a középső rétegek két részből állnak. Egyszerűen rakjuk ki a hármas kocka bármelyik algoritmusának segítségével.
  Míg a cikket írtam, természetesen ki is raktam összekevert kockámat, és a végén rendezett kockát kaptam. De ez nincs mindig így. Ha hármas kockát rakunk ki a hármas algoritmusával, abból rendezett kocka lesz, de ha négyest kevertünk össze, majd raktunk ki a fenti eljárással, abból nem okvetlenül lesz rendezhető hármas kocka – de ez csak a végén derül ki.
  Előfordul, hogy két él felcserélve jelentkezik, egy él megfordítva vagy két sarok összecserélve. Ezeket a hármas kocka kirakására szolgáló varázslatok nem tudják kijavítani (de ott nem is fordulhatnak elő). Ilyenkor a következő varázsigék segítenek:
  – az LTN és LTK sarok, plusz az LT és LN élek felcserélése: tufi tife tiku seli siku;
  – az SL él két kockájának felcserélése: kukkutuni lunnilu okkelukki lusukkisu nenne tukukku (ez segít akkor, ha csak egyetlen élünk áll fordítva a kész kockán);
  – az SL és a TL él felcserélése, a két kockát X alakban mozgatva: ollukku lullukku lukku;
  – az SL és a TL él felcserélése, a két kockát egyenes vonalban mozgatva: tukku silekiselikkunnu lesikelisennutu;
  – az SL és a KL él felcserélése: kitekku silekiseli okkunnu lesikelisennu tike.

A SZUPER-PARITÁSHIBA

121223-5.jpgÉppen az imént jött ki a következő helyzet. Közepek és élek rendezve, a kockakirakási szakaszt kezdem, az első réteg már készen is lenne, csakhogy…
  Csak a lényegi részt színeztem ki, ennyi is éppen elég. A többi sárga sarok is ilyen.
  Nincsen olyan kockarendező varázslat, amivel rá lehetne bírni az óramutató szerint sárga-piros-kék sarkot, hogy az óramutatóval ellenkező irányban legyen sárga-piros-kék. Az egész kocka el lett szúrva, éspedig a közepek színének meghatározásánál. Mert arra ügyeltem ugyan, hogy az egymással szemközti színek egymással szemközt legyenek, de arra nem gondoltam, hogy a sorrendjük nem mindegy! Két közepet fel kell cserélni, ennek során az élek is tönkremennek, tehát azokat is újra rendbe kell tenni. Vagyis nagyon oda kell figyelni a színek sorrendjére. A legcélszerűbb rendbe tenni két érintkező közepet, aztán odafordítani egy közös sarkukat, és aszerint választani ki a harmadik színt.

TOVÁBBFEJLESZTÉS

Sikerült továbbfejlesztenem az élpárosítási rendszert. Föntebb elhelyeztem a szövegben két piros * csillagot, ezeket a problémákat megoldottam. Álljon a kocka úgy, ahogy a sárga és kék X-ekkel megjelölt állapotban.
  Első probléma: a Felső sárga X-en álló él párja a kék X-re került, holott a Lenti sárga X-en kellene lennie. Egyszerűen megfordítjuk az SL élt: lekefesefi.
  Második probléma: a zöld kereszten álló él párja a piros kereszt fölötti helyen van, nem a piros keresztnél. Az SK élt kell megfordítani: sutesifesiki.

»»»»»»