Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Rendszertelenül

A világon elérhető legnagyobb megtiszteltetések egyike, ha valakit fölvesznek a periódusos rendszerbe. Ez a magyar irodalomból eddig már megadatott Arany Jánosnak, Réz Ádámnak, Vas Istvánnak, sőt amint értesültem, Fluor Tominak is.
  Nekem esélyem sincsen.

»»»»»»