Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Puteklis

Ez a dal már éppen elég régóta frusztrál engemet, hogy miért is nem értem, hát ideje nekilátni és lefordítani. Pillanatok alatt kiderül, hogy két változata is van, a másikat Intars Busulis énekelte (az az eredeti, hiszen ő szerezte a zenéjét; a szövegíró Kārlis Lācis), ez hosszabb. Egyelőre azonban beérem Agate változatával, nemcsak mert rövidebb, hanem mert jobban is tetszik.

1.

Puteklis az porszem. Trükkös dolog, hogy a por mint anyag az putekļi, mert a második ragozásban az -is végződés többes alanyesetben -i, ami palatalizált (jotizált) mássalhangzó(ka)t követ, szóval a por egyszerűen a porszem többes száma, pont fordítva, mint magyarul.
  Klassz származékai vannak. Putekļains poros (tāds, kurā ir daudz putekļu), putekļainība és putekļainums nyilván porosság, hogy a különbség mi, még nem tudom. Putekļsūcējs porszívó. Puteksnis virágporszem, anyagnévként putekšņi, mert a sn palatalizálódik, de a k nem. Innen aztán putekšņlapa, „virágporlevél” az porzó.
  A puteklis egyébként a pūst, fújni igére megy vissza, ami közös a szláv unokatestvérekkel, orosz пыхать.

(Egy kis kitérő. Az értelmező szótárban ugyanezen az oldalon van a putra, ami fontos szereplő egy szövegben, amit valamikor szintén le szeretnék fordítani; egyik jelentéskifejtését pontosan értem, egy szó hiányzik. Ūdenī vai pienā vārīts šķidrs vai pusšķidrs ēdiens, kura galvenā sastāvdaļa ir putraimi vai milti. Vízben vagy tejben főtt folyékony vagy félfolyékony ennivaló, aminek fő összetevője putraims vagy liszt. Ez pedig a kása, amit eddig is tudtam, csak megakadt a szemem rajta és egyből értettem.)

2.

Atveras az az atvērties harmadik személyű alakja, nyílódik (reflexív).

Kad durvis atveras – mikor ajtó kinyílik…

3.

Atceras – atcerēties, emlékeződik.

Puteklis atceras – porszem emlékszik…

4.

Ka bija nomiris un atkal piedzimis – hogy volt halott és megint megszületett.

5.

Mi is a nieks? sīks, nenozīmīgs fakts, mazsvarīgs apstāklis… mazvērtīgs, sīks priekšmets… apróság, bagatell.

Dažādi nieciņi, savādi prieciņi – különféle apróságok, furcsa örömkék…

6.

Balons az különféle ballon, és mivel ballīte az a balle kicsinyítése és partit jelent, e helyütt lufi lesz.

Balons no ballītes – lufi partikról…

7.

Diedziņšről már végre tudom keresgélés nélkül, hogy a képzetlen töve diegs, annak idején a vanadziņ ← vanags és a kumeliņis ← kumeļš rengeteg fejtörést okozott. Fonalat, gyapotot jelent.

Diedziņš no šallītes – fonalka sálacskákból…

8.

Az -os végződés a reflexív igék jelen idő egyes szám első személyű alakja. Pieķerties megragad, megmarkol. Hogy ez miért reflexív, azt persze nem tudom. És vonzhat datívuszt, a Letonikában találtam olyat, hogy pieķērās garāžas durvīm, megragadta a garázsajtót. De kaptam egy fülest, hogy jobb lesz így fordítani:

Lietām pieķeros – dolgok összeillenek…

9.

Aizķerties viszont annyiféle magyarázatot kap a szótárakban, hogy egyelőre hasamra ütve kell választanom.

Vietām aizķeros – helyekre kerülnek…

10.

Tāpēc, kā tik ļoti viss – mert így minden
  Man ir prātā palicis – eszemben marad…

12.

Puksts az dobbanás, pārsitiens pedig egy -iens képzős igei származék kell legyen, mint a már ismert vilciens (vilkt húzni → húzony, azaz vonat) és ēdiens, étel, de van ņaudiens is, nyávogás, a ņaudētből, amit a Mazs cinītisben már tanultam. (Dehogy tanultam, receptív.) Cepiens pedig sütet, amit az angol csak hosszas körülírással tud kifejezni. Volt aizspriediens is, Kronvalds szava a spriest, ítél igéből, előítélet, de fölváltotta az aizspriedums. A pārsitiens töve pārsist, megüt.

Sirdspukstu pārsitiens – kimaradó szívdobbanások…

13.

Sajust (meg)érezni, sajūta érzés, sajūtu érzékszervi. Palēciens ugrás, abból, hogy palēkt. Sose fogom elfelejteni, mennyit kínlódtam eleinte a szavak töveinek azonosításával, például a Tumša nakte, zaļa zāléban a kumeliņu, kumeliņis sehogy se volt meg, mert nem tudtam, mit kell keresni: a töve kumeļš. Ja, ezt már mondtam. Hát végre jönnek a tövek, nem mindig és nem zökkenőmentesen, de egyre jobban.

Sajūtu palēciens – ugrás érzése…

14.

Patverties menedékre talál, atvērties kinyit. Itt a múlt idejű alakok szerepelnek.

Te tu man patvēries – itt te nekem menedéket találtál,
  Te tu man atvēries – itt te nekem kinyitottál…

14.

Tagad te dzīvoju – most itt élek…

15.

Plīvot lebeg, repül.

Caurvējā plīvoju – szél szárnyán repülök…

16.

Laime boldogság, luteklis háziállat, kedvenc, de rögtön alatta ott volt egyben is a Tildében: laimes luteklis a szerencse kegyeltje.

Kā laimes luteklis – mint a szerencse kegyeltje…

17.

Atmiņa emlék.

Atmiņu puteklis – emlékek pora…

18.

Pārvērties az pārvērsties, átalakul, megváltozik, többféle alakban, de itt van előtte egy ir, ez tehát az összetett jelen, saliktā tagadne.

Kāpēc viss, ir pārvērties? – Miért változik meg minden?

19.

Nekas vēl nav man aizmirsties – még semmit sem felejtettem el…
  De ez csak az egyik változat. Agate ezt a sort úgy énekli:
  Kāpēc nekas nav aizmirsties? – Miért nincs semmi elfelejtve?

20.

Vadīs a vadīt harmadik személyű jövő ideje, vezetni fog. Šais ez, határozott alakban, ez a. Paslēpt elbújni, ebből paslēpes bújócska (többes számú, ötödik ragozású főnév), -ēs ennek a határozott alakja. Mindebből az következik, hogy kas célszerű fordítása itt nem az, hogy mi.

Kas vadīs šais paslēpēs? – Hová vezet ez a bújócska?

21.

Meklēt keresni, sameklēt találni.

Kas sameklēs, kur tagad mēs? – Mit talál, hol vagyok most?

Hát, jelentem, én ezt a dalt így sem értem.

»»»»»»