Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Pratítja-szamutpáda

Többé-kevésbé el kellett volna már dönteni, hogy ifjúsági sci-fi lesz-e, de túl sok minden szól ellene és mellette is. Másrészt kérdés, hogy van-e értelme egyáltalán, hogy én ezen tépelődjek, amikor ezt valószínűleg Ninda fogja eldönteni – de lehet, hogy maga Lýȳ. Csak őróla is sokkal többet kellene tudni. Semmit sem tudok még a ḱẙvapokról, és azt hiszem, ezzel nem állok egyedül. Lýȳ pillanatnyi ötlet volt, akárcsak annak idején Sheila támadása, ami azzá tette a Kissyt, ami végül lett, de a Nindát ez fogja azzá tenni, ami lesz. Csak még nem tudom, hogy az mi.
  Töredékek vannak csak. Nem regény-, nem eseménytöredékek, inkább csak benyomások, amikből összeáll – valami, aminek még nem tudok nevet adni.
  Az a fénykép, amiből az egész kiindult, azzal a pillantással, amiből végeredményben megszületett Ninda.
  Három gyerek egy mélygarázsban, fekete szerkóban, lezser léptekkel ballagnak felénk, és feketén süt az Új Fény.
  Egy nő, egy fénysugárba öltözött asszony Otherhord-erődben.
  Egy új fénysugárba öltözött kislány az illúziók múzeumának galaxistermében.
  Ninda.
  Hogy nyilvánvalóvá váljék a helytelen kérdésre kapott válasz megismerésének tökéletes hiábavalósága.
  Hogy nyilvánvalóvá váljék a helyes kérdésre kapott válasz megismerésének tökéletes hiábavalósága is.
  Ó, Sáriputra! Ha a forma üresség és az üresség forma;
  ha Meshe szemében vannak minden csillagok és a csillagok közötti sötétség: és minden csupa fényesség;
  ha fennmaradni annyi, mint úszni tudni ismeretlen vízben;
  akkor Lí-Nindaran talán tudja a választ a helytelen kérdésre?
  Talán Ninda a Lisan al-Gaib?
  Bi-la kaifa.

»»»»»»