Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Pēdējais gads pirms bērnudārzam

Es esmu piecigadnieks valodas mācīšanās. Manie klasesbiedri, latviešu bērni, dzimusi 2017. gada 23. janvārī, tagad jau runa latviski. Nedaudz no viņiem jau var lasīt un rakstīt, bet visi māk saprot un runāt perfekti – nu, kļūdas atrodas, protams, bet man ir ļoti vairākas kļūdas.
  Laimīgu dzimšanas dienu, bērni. Tagad jūs apdzināt man ļoti tālāk, bet tas ir pašsaprotams. Jums bija, ir un būs vairāk laiks par mācīšanu, nekā man, jūs darat to visā laikā, kad neguļat. Es nevaru, man jādzīvo pieauguša dzīvi. Bet kā valodas skolnieks, es esmu jau jaunāks, nekā jūs, ja gan jūs vēl neesat skolnieki.
  Pat kā jums, man ir ļoti daudz skolotāji, un pat kā jūsu, arī manie nezin, kā viņi mācās savu valodu man. Bet es zinu un turu to atmiņā.
  Paldies visiem par šie pieci gadi kopā, un – turpināsim.

»»»»»»