Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Opció

Felhívjuk tisztelt címzettjeink figyelmét, hogy a COVID-19 koronavírus intenzív európai és magyarországi terjedése miatt a Futárok, a Feladók és a Címzettek valamint az átvevők egészségvédelme érdekében a GLS megelőző intézkedésként 2020.03.19-től a különleges jogrend fennállásáig bevezeti az aláírás nélküli kézbesítést.
  A szolgáltatást a kézbesítési opciók közül lehet kiválasztani. Érintés nélküli kézbesítés esetén a címzett/átvevő nem helyez el aláírást az aláírást rögzítő technikai eszközben (kéziszkennerben), helyette a futár rögzíti az átvevő nevét, az aláírás rovatban pedig a szolgáltatás kódja (CLD) kerül megjelenítésre. Az ily módon történt átadást ellenkező bizonyításig úgy kell tekinteni, hogy a címzett/egyéb jogosult átvevő ezzel elismeri a csomag sérülésmentes átvételét, így a csomag átvételével kapcsolatban a későbbiekben - különösen az aláírás hiányára hivatkozva - sem a címzett, sem a feladó kárigényt nem támaszt.

Foganatosulásaképpen azon tényálladék megállapítást nyervénségi állapotának, miszerint a fenti közlemény megvalósítása a kézbesítés mihamarikénti folyamatba tételendülőségének hírüladandását eszközlő interneten továbbított elektronikus levélben (a továbbiakban röviden: a kézbesítés mihamarikénti folyamatba tételendülőségének hírüladandását eszközlő interneten továbbított elektronikus levél) került a címzett tudomására történő hozásra, minekfolyamataszempontjából a kézbesítési opciók közül választást eszközölni már megvalósítást nem nyerhetvén, mégis mi a szent szart kellene csinálnom?

»»»»»»