Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Nyilatkozat

Folyó hóban Hatóságomnál megjelent József Attila 20 éves egyetemi hallgató, szegedi lakos, és nyilatkozott körülményeiről. Részletes listát készített mindazon rokonokról és dolgokról, amikkel nem rendelkezik (a lista 1. számú mellékletként csatolva). Bejelentette, hogy megközelítőleg 72 órája nem vett magához szilárd táplálékot, majd pedig homályos értelmű kijelentést tett arra vonatkozólag, hogy életkora erővel ruházza fel, de anyagi ellenszolgáltatás fejében hajlandó lemondani róla, bármely vásárló, akár az ördög javára is. Kijelentette, hogy vállalkozik betörésre és emberölésre is. Mikor figyelmeztettem a várható következményekre és a kötél általi halálbüntetés eshetőségére, a sírján termő növényzetre hivatkozott és ragaszkodott hozzá, hogy ezt is jegyzőkönyvezzem. Kijelentette, hogy nyilatkozatát szabad akaratából, kényszertől mentesen, tiszta szívvel tette.
  Az elhangzottakat jegyzőkönyveztem. József Attila egyetemi hallgató őrizetbe vételére javaslatot teszek Felettes Hatóságomnál.

Szegeden, 1925 márciusában.

irodalmi főértelmeznök sk.

»»»»»»